С благотворителната инициатива „Купи жива елхичка, помогни на дете!” в подкрепа на СдружениеАутизъм Днес” бяха събрани общо 35 000 лв.

От тях 15 000 лв. са от продажбата на коледни дръвчета, предоставени от Държавните горски предприятия.

В рамките на 10-дневната инициатива, която обхвана 18 града на страната, бяха продадени предвидените 3000 дръвчета.
Над 1200 елхички са закупени чрез директна продажба от граждани, а останалите - от фирми и учреждения.

Събраните средства ще се използват за подпомагане на обучението на специалисти от цялата страна за работа с деца с аутизъм и за ранно диагностициране на болестта.

Пет лева от продажбата на всяко коледно дръвче бе дарена днес с подписване договори за дарение между Държавните горски предприятия и Сдружението.