Държавният дълг на САЩ превиши годишния БВП на страната. Общият му размер е 15,23 трлн. долара, а произведените за година стоки и услуги от американската икономика се оценяват на 15,17 трлн. долара, информира ИТАР-ТАСС, позовавайки се на местни медии.

Дългосрочните прогнози засега изхождат от предположението, че при сегашните темпове държавният дълг на САЩ ще нарасне за следващите десет години до 26 трлн. долара. За да не изостава от динамиката на неговото нарастване, икономиката на страната трябва да расте не по-малко от 6 на сто годишно.

Сред развитите страни на този етап само в Гърция, Япония, Ирландия, Исландия, Италия и Португалия, държавните задължения превишават националния БВП. Толкова високо равнище на държавна задлъжнялост в САЩ не се е наблюдавала от годините на Втората световна война.

Някои американски икономисти предлагат да не се отчитат вътрешните дългове на хазната по програмите за социално осигуряване. Но това според други не е логично, доколкото те са най-неприкосновените за американските политици. А даже и без тях държавният дълг на страната би представлявал внушителните 10,5 трлн. долара - 70 на сто от БВП.