Проектите за доставка на азербайджански газ в Европа са включени в списъка на проектите от общ интерес на Европейския съюз (ЕС), съобщава Европейската комисия.

По този начин в петия списък са включени: проектът за строителство на интерконектора Гърция - България (IGB), предвиждащ транспортирането на един милиард кубически метра годишно от Азербайджан в България; проектът за увеличаване на мощността на клъстера по коридора Румъния - Унгария (известен като ROHU/BRUA), който ще предостави на тези страни достъп до природен газ от Азербайджан; интерконекторът Сърбия - България.

Петият списък на проекти от общ интерес включва 98 проекта, в тово число 67 за пренос и разпределение на електроенергия и 20 газови.

Припомняме, че IGB осигурява транспортирането на природен газ и доставката му от нови находища, което го прави ключов елемент на енергийната сигурност на България и част от националния план за диверсификация на доставките на природен газ. Дебитът на газопровода ще възлиза на три милиарда кубически метра годишно с възможност за увеличаването му до пет милиарда кубически метра годишно. Половината от пропускателната способност на интерконектора вече е резервирана. Подписан е договор за доставка на един милиард кубически метра природен газ от находището "Шах Дениз - 2", въз основа на дългосрочен договор с "Булгаргаз".

БЕХ обяснява защо не получаваме пълен обем азерски газ

БЕХ обяснява защо не получаваме пълен обем азерски газ

Българската страна не може едностранно да определя или да променя точката на доставка

Интерконекторът "Сърбия - България", който ще осигурява достъп до "Южния газов коридор", ще бъде въведен в експлоатация през 2023 година. Неговото строителство трябва да започне през тази година. Интерконекторът ще свърже Сърбия с "Южния газов коридор", а също така с някои други източници на доставка на природен газ.

Газопроводът BRUA ще доставя газ от Азербайджан през Турция и Гърция в страните от Източна Европа, а в перспектива - и от Западна Европа. Освен това се планира по тръбопровода да се транспортира румънски газ, добит от находища в Черно море.