От "Български енергиен холдинг" ЕАД излизат с позиция в опровержение на думите на финансовия министър Асен Василев, с които той обясни високата цена на електроенергията у нас от последните седмици. Асен Василев обвърза тези унищожително високи цени както с неадекватното управление на производството на ел. енергия от ТЕЦ "Марица Изток 2", така и с недостатъчните количества азерски газ, които внасяме, и който газ е със значително по-ниска цена от руския природен газ.

От БЕХ посочват, че договорът за доставка на природен газ от Азербайджан и документите по изпълнението му предвиждат "Булгаргаз" ЕАД да получава доставките на точка Комотини в Гърция. Това е свързващата точка между Трансадриатическия газопровод (ТАП) и Междусистемната връзка Гърция-България (IGB), по която е предвидено природният газ да достигне до България.

Договорът не предвижда право на българската страна едностранно да определя или да променя точката на доставка, което означава, че за временна промяна в точката на доставка е необходимо съгласието на азерския доставчик, обясняват от БЕХ, опровергавайки тезата на Асен Василев, че в договора има клауза, която позволява да получим пълния обем на доставка.

Христо Иванов: Колко азерски газ ще потече към България

Христо Иванов: Колко азерски газ ще потече към България

Българският енергиен суверенитет днес е на трупчета, смята съпредседателят на ДБ

Иначе от БЕХ признават забавянето и продължаващото строителство на междусистемната връзка, заради което точка Комотини не беше въведена в експлоатация към дата на начало на доставки по договора - 31.12.2020 г. Очаква се тя да бъде въведена в експлоатация в средата на 2022 г., когато ще може да се достигне пълният обем доставки съгласно условията на Договора.

Това е наложило провеждането на преговори с азерския доставчик, в резултат на които е била постигната договореност за временно използване на друга точка на доставка на територията на Гърция и пренос на природния газ до България по алтернативен маршрут от 31.12.2020 г. до 30.09.2021 г.

"С азерската страна бяха договорени възможните количества природен газ, както и условията, при които те да се доставят на временната точка. Бяха съобразени свободните капацитети, приложимите процедури и търговските условия на всички газопроводни системи, през които преминава природният газ по алтернативния маршрут до българската газопреносна система", обясняват от БЕХ.

В момента се водят аналогични преговори за доставки за периода 1.10.2021 г. - 30.06.2022 г.

"Български енергиен холдинг" уверява, че оказва финансова и всякаква друга подкрепа на дъщерните си дружества, при съобразяване с тяхната оперативна самостоятелност - като акционер в "АйСиДжиБи" АД - за завършване на строителството на междусистемната връзка, включително и като гарант за задълженията на "Булгаргаз" ЕАД по издадената банкова гаранция за обезпечение изпълнението на задълженията му по Договора.

БЕХ: Не можем да се месим в работата на дъщерните си дружества

БЕХ: Не можем да се месим в работата на дъщерните си дружества

Бихме накърнили оперативната самостоятелност на дружествата

От БЕХ отбелязват, че към Договора е приложимо чуждестранно право и всички действия и одобрения на "Български енергиен холдинг" ЕАД и "Булгаргаз" ЕАД са предприети след съответните анализи, проверки и получаване на специализиран правен съвет от консултанти, квалифицирани да практикуват това право. Това е необходимо, тъй като всякакви свободни интерпретации на договора могат да бъдат подвеждащи и да навредят на отношенията с азерския доставчик и съответно на интересите на българската държава.

За Асен Василев бюджетът е балансиран, според ГЕРБ бил избран за министър с връзки

За Асен Василев бюджетът е балансиран, според ГЕРБ бил избран за министър с връзки

След дълъг дебат гласуването на бюджета остана за утре