"Български Енергиен Холдинг" ЕАД е структуриран като финансов холдинг, в рамките на който дъщерните дружества запазват своята оперативна самостоятелност. "Български Енергиен Холдинг" ЕАД няма правомощията да определя пазарното поведение на дружествата от групата. Евентуалната намеса в търговската им дейност ще накърни оперативната им самостоятелност, като тези действия на холдинга могат да представляват пазарни манипулации в нарушение на REMIT.

Това се заявява в позиция, разпратена и до медиите от "Българския енергиен холдинг" по повод реакцията на АОБР от сутринта, така и на прессъобщението на Министерство на енергетиката, в което се изразява недолоство, че решението за увеличаването на работещите мощности на ТЕЦ "Марица изток 2" не е взета като оперативно от самата централа или от БЕХ.

Заводи изключват мощности заради 50% по-скъп ток в сравнение с Германия

Заводи изключват мощности заради 50% по-скъп ток в сравнение с Германия

От АОБР настояват ТЕЦ "Марица Изток 2" да увеличи натоварването си

Съблюдавайки компетентността си, "Български Енергиен Холдинг" ЕАД е сключил рамков договор за покупко-продажба на квоти за емисии на парникови газове с "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД на 16 юли 2021 г. за подсигуряване безпроблемното функциониране на централата.

Към настоящия момент работят три от енергийните блокове, а четвърти е в готовност да влезе в паралел с електроенергийната система на Р.България, посочват от БЕХ, потвърждавайки информацията от Министерство на енергетиката.

Към настоящия момент в България работят 5800 MW генериращи мощности. Износът варира около 900 MW на час. Това обстоятелство създава дефицит и измества кривите на търсене и предлагане към високите ценови равнища в пазарен сегмент "Ден напред".

ИТН призова: Пуснете още от блоковете на ТЕЦ "Марица Изток 2"

ИТН призова: Пуснете още от блоковете на ТЕЦ "Марица Изток 2"

Относно тока за предприятията

Иначе от БЕХ заявяват, че следят с тревога цените на електроенергията, която се търгува на Българската независима енергийна борса.

Припомняме, цената на електроенергията на свободния пазар, откъдето купуват предприятията, достигна рекордни нива от над 300 лева за мегаватчас.

Работодателите не за първи път предупреждават за рисковете за бизнеса на енергийния пазар, най-вече заради неадекватното му управление, като през лятото на 2019 г. председателят на АИКБ Васил Велев публично обвини НЕК, че действа като организирана престъпна група.

Само преди няколко месеца те предупредиха, че цената на тока за бизнеса може да поскъпне след пазарното обединение на българо-гръцката граница. Работодателските организации, които поискаха отлагане на това обединение, тъй като българският пазар не е готов за това.

От края на юни месец ТЕЦ "Марица изток 2" работи на минимална мощност, след спешна среща при президента Румен Радев и министъра на енергетиката, за да решат проблема с ТЕЦ "Марица Изток 2". На 2 юни Върховният административен съд (ВАС) отправи преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз по казус, свързан с комплексното разрешително на ТЕЦ "Марица Изток" 2 и допустимите нива на замърсяване.