Работодателите започват поетапно изключване на производствени мощности, считано от 0.00 ч. на 4-ти август 2021 г. и остават в протестна готовност. Това се казва в декларация на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР).

Те настояват да има пълноценна натовареност на държавното дружество ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД. Искат и временно ограничаване на износа на електроенергия. Припомнят, че Гърция вече имаше такива действия по отношение трансграничния си обменен капацитет с Италия.

Янев: ТЕЦ "Марица Изток 2" ще работи на минимална мощност

Янев: ТЕЦ "Марица Изток 2" ще работи на минимална мощност

Само държавата не може да помага. Мениджмънтът на централата трябва да търси пазарни принципи

Очакват исканията им да бъдат изпълнени чрез оперативните възможности на институции, като Министерство на енергетиката, "Български енергиен холдинг" ЕАД, "Електроенергиен системен оператор" ЕАД и при съгласуване с регулаторните органи.

Търсенето и предлагането на електроенергия на пазар "ден напред" не формира равновесни цени единствено пред агрегираните криви, но и при ограниченията, в резултат на пазарни обединения, а това е извън възможностите за управление и планирано поведение на българските недържавни стопански субекти, пишат работодателите.

Според тях отговорните институции не могат да се справят със ситуацията и затова препоръчват на служебния премиер да поиска незабавни оставки и да осигурите ресурси, включително кадрови за осигуряването на достатъчно енергия за нормалното функциониране на българската икономика.

Мотивите на работодателите са, че на пазара на електроенергия в България е трудно да се планират цената и количествата и несигурността, в най-голяма степен е провокирана от ограничено предлагане. Те обясняват, че от 1-ви август 2021 г. ситуацията се влошава и създава проблем за конкурентните позиции на фирмите и най-вече за индустриалните потребители.

Средната базова цена на активна електроенергия, пазар "ден напред" по данни на "Българска независима енергийна борса" ЕАД за периода е 130,95 Евро/МВтч, а за утре, 4-ти август 2021 г. е 169,10 Евро/МВтч, (през следобедните часове преминавайки границата от 200 Евро/МВтч).

Цените на тока в България за периода превишават тези на основните експортни пазари на българска индустриална продукция (Германия, Италия, Франция, Австрия) с над 50%, като средното превишение за утре надминава 70%, предупреждават от бизнеса.

"Енергоинтензивните индустриални консуматори съобразяват заявките си, отчитайки и климатичните условия, търговската активност и високите нива на енергопотребление, но поведението на държавни и общински дружества, включително неадекватно преценени периоди за изпълнение на ремонтни програми провокират системно изкривяване на пазара", пишат работодателите.

Те критикуват, че сега мощностите на държавното дружество ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД са натоварени под 25% - при липса на технически, ресурсни и организационни пречки за пълноценно натоварване.

В този момент е в пълен капацитет е износът на електроенергия към Гърция - директен и индиректен (през Република Северна Македония), пишат работодателите. Според тях липсва достатъчен капацитет за интеграция с общоевропейския електроенергиен пазар през Румъния, Унгария, Чехия и Словакия.

Припомняме, от края на юни месец ТЕЦ "Марица изток 2" работи на минимална мощност, след спешна среща при президента Румен Радев и министъра на енергетиката, за да решат проблема с ТЕЦ "Марица Изток 2". На 2 юни Върховният административен съд (ВАС) отправи преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз по казус, свързан с комплексното разрешително на ТЕЦ "Марица Изток" 2 и допустимите нива на замърсяване.

Работодателите не за първи път предупреждават за рисковете за бизнеса на енергийния пазар, най-вече заради неадекватното му управление, като през лятото на 2019 г. председателят на АИКБ Васил Велев публично обвини НЕК, че действа като организирана престъпна група.

Само преди няколко месеца те предупредиха, че цената на тока за бизнеса може да поскъпне след пазарното обединение на българо-гръцката граница. Работодателските организации, които поискаха отлагане на това обединение, тъй като българският пазар не е готов за това.