Европейската комисия представи инициативи за по-ефикасни действия срещу нарушенията на правата върху интелектуалната собственост. Залагат се мерки за производството по трансгранични съдебни спорове и справянето с проблема с внасяните в ЕС фалшифицирани или пиратски стоки.

Тези стоки представляват 5 % от общия обем на внасяните в ЕС стоки и възлизат на стойност 85 млрд. евро. Комисията също така насърчава преговорите за лицензии, които са справедливи и балансирани и възнаграждават предприятията за техните иновации, като същевременно позволяват и на други субекти да използват технологията, за да създават иновативни продукти и услуги.

"Икономическият растеж и конкурентоспособността на Европа до голяма степен зависят от инвестициите, които влагат многобройните европейски предприемачи — като се започне от стартиращите предприятия и се стигне до големите компании — в нови идеи и знания. Всеобхватният пакет, който представяме днес, подобрява прилагането и упражняването на правата върху интелектуалната собственост и насърчава инвестициите в разработването на технологии и продукти в Европа", коментира зам.-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността.

"Днес повишаваме нашата колективна способност да улавяме "големите риби" , които стоят зад фалшифицираните стоки и пиратското съдържание, вредящи на нашите дружества и работни места, както и на нашето здраве и безопасност в области като лекарствата или детските играчки. Ние също така превръщаме Европа в световен лидер със система за лицензиране на патентите, която е благоприятна за разгръщането на "интернет на предметите" в различни сфери — от смартфоните до свързаните автомобили", допълва комисарят по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП Елжбета Бенковска.

Приетите днес мерки включват засилване на борбата срещу фалшифицирането и пиратството. Гарантиране на еднакво високо равнище на правна защита и предсказуема съдебна рамка в целия ЕС. Насърчаване на промишлеността да се бори с нарушенията на ПИС. Намаляване на обема на фалшифицираните продукти, които достигат до пазара на ЕС. Създаване на справедлива и балансирана система за патентите от съществено значение за стандарт.