Президентът на Федералната резервна банка на Бостън Ерик Розенгрен заяви в реч, че инфлацията, която остава под целта от 2%, заедно с ниската лихва, оставя "малко пространство за маневриране" в случай на рецесия. Той обясни, че Федералният резерв понижи лихвените проценти с над 5% в последните три рецесии, но днес цените са под това ниво, което означава, че политиците "сега имат много по-малко свобода да използват краткосрочни лихвени проценти за противодействие на рецесията".

ЕС и САЩ - в добро икономическо здраве, Русия - в силна рецесия, прогнозира Fitch

ЕС и САЩ - в добро икономическо здраве, Русия - в силна рецесия, прогнозира Fitch

Световният БВП ще нарасне 2,7%

Розенгрен посочи, че едно от решенията би било Федералният резерв да "се стреми да постигне средно инфлационната цел по време на икономическия цикъл". Той също така предложи да се купуват по-дългосрочни активи, за да се намалят техните лихвени проценти, но предупреди, че дългосрочните доходи вече са близо до нула в Германия и Япония.

МВФ: Световната икономика отслабва, но няма да има рецесия в близко бъдеще

МВФ: Световната икономика отслабва, но няма да има рецесия в близко бъдеще

70% от световната икономика ще изпита спад през тази година

"Ако искаме да имаме по-голям капацитет за намаляване на дългосрочните лихвени проценти в рецесиите, без да увеличаваме размера на баланса на ФЕД, политиците може да пожелаят да държат повече краткосрочни ценни книжа в добри времена", заключава той.