Финансовият анализатор на Financial Times Мартин Вулф счита, че в Русия изобщо не би трябвало да има каквато и да е било криза от типа на финансовия колапс, който удари останалия свят.

Британския журналист рядко пише за руската икономика, като едно от последните му неща бе издържано в критичен тон при съпоставката на Русия със съседните й страни.

Според Вулф в момента Русия е устойчива в икономически аспект, тя е с добра финансова бюджетна позиция и добри резерви. И тя излиза от кризата нормално.

Икономистът обаче недоумява - „Откъде изобщо се е взела кризата в Русия?".
В Русия изобщо не би трябвало да има криза? Това е страна, която не е в пряка връзка със западната финансова система и настоящата бъркотия не би трябвало изобщо да я касае непосредствено", заявява Мартин Вулф.

Той припомня, че Русия разполага с огромни резерви, голям износ на суровини, който не е намалял сериозно, и спадът в обработвателния отрасъл не е бил така силен, както при много други страни.

Затова и според анализатора, Русия се чувства достатъчно комфортно в кризата.
Аз считам, че основните проблеми на Русия са дългосрочни и структури, а не краткосрочни - финансови и циклични", допълва Мартин Вулф.

Коментарът си Вулф направи по време на семинар на New America Foundation, посветен на финансово икономическите перспективи на САЩ и озаглавен „Лошо, лошо и ужасно". Според него обаче тези перспективи не са чак толкова „ужасни" и световният пазар предстои да покаже стабилизация.