Нахлуването на Русия в Украйна доведе до криза и огромен спад за световната икономика. Това може да доведе до социални вълнения заради липсата на продоволствия и високите цени на храните. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева. Изявлението бе направено на съвместно събитие на МВФ и Световната банка.

МВФ и ЕЦБ предупреждават, че войната отслабва икономическите перспективи в света

МВФ и ЕЦБ предупреждават, че войната отслабва икономическите перспективи в света

Инфалцията пречи за възстановяването на еврозоната и света

Нашата световна икономическа перспектива предвижда забавяне на глобалния растеж до 3,6% през 2022 г. от 6,1% през 2021 г. Понижихме прогнозата си за 143 държави, представляващи 86% от световния БВП.

Инфлацията достига най-високите нива, наблюдавани от десетилетия. Рязкото повишаване цените на храните и торовете оказват натиск върху домакинствата по целия свят - особено за най-бедните. Ние знаем, че хранителните кризи могат да отприщят социални вълнения.

Нуждаем се от спешни действия. Ключов урок от продоволствената криза през 2007/08 г. е, че бързите и добре координирани действия са от решаващо значение за поддържане на отворена търговия, подкрепа на уязвимите домакинства, осигуряване на достатъчно селскостопански доставки и справяне с финансовия натиск. Миналата седмица се присъединих към ръководителите на Световната банка, СПП и СТО, за да призова за спешен координиран отговор от международната общност.

Путин: Санкциите срещу Русия доведоха до безпрецедентна криза на Запад

Путин: Санкциите срещу Русия доведоха до безпрецедентна криза на Запад

Москва ще увеличи енергийните доставки за други региони по света

В МВФ се ангажираме да работим в тясно сътрудничество с нашите партньори, като се фокусираме върху нашия макроикономически опит.

Първо, нужен е анализ на ситуацията в реално време. Ние оценяваме нуждите от външно финансиране в най-засегнатите страни, допълвайки топлинната карта за продоволствена несигурност, разработена от агенции на ООН и други. Ние също така ще работим със СТО, за да гарантираме, че глобалните и регионалните пазари функционират правилно.

Второ, ние предоставяме персонализирани политически съвети на властите в страната, за да смекчим въздействието на настоящия недостиг на храна и по-високите цени на храните чрез целенасочени фискални политики и да им помогнем да изградят устойчивост на бъдещи сътресения. Новата стратегия на фонда за нестабилни и засегнати от конфликт държави ще помогне за подкрепа на засиленото ангажиране с онези страни, които са най-силно засегнати от продоволствената криза.

Трето, ще допринесем за финансирането на нуждите от платежния баланс, причинени от скока на цените на храните. Понастоящем има 40 държави с активни програми, подкрепяни от МВФ, които могат да бъдат увеличени, за да отговорят на допълнителните нужди от финансиране. Ние също така сме готови да отговорим на искания за финансиране от други страни, или чрез традиционни програми, или чрез спешно финансиране, където е уместно. Ще се координираме с МФИ и донорите и ще търсим от тях да засилят хуманитарната помощ и безвъзмездните средства за най-силно засегнатите страни с ниски доходи. Ние ще разгърнем новия тръст за устойчивост, за да помогнем на страните да адаптират селското стопанство към свят на по-чести и тежки климатични сътресения.

Накрая, за няколко страни тази продоволствена криза е върхът на една дълговата криза. От 2015 г. делът на страните с ниски доходи, намиращи се в или близо до дългов проблем, се е удвоил, от 30 на 60 процента. За мнозина преструктурирането на дълга е належащ приоритет. Нуждаем се от общата рамка на Г-20, за да интегрираме поуките от опита и да предоставим на страните, които се обръщат към нея за помощ — и имаме нужда от големи кредитори, като Китай и частния сектор, спешно да засилят участието си.

ЕК ни размаха пръст, че нямаме план при енергийна криза

ЕК ни размаха пръст, че нямаме план при енергийна криза

Решенията по процедури за нарушения спрямо България са по отношение на Енергетика и климат, мобилност и транспорт, както и цифрова икономика

Знаем, че гладът е най-големият разрешим проблем в света. Надвисналата криза е моментът да действате решително, завършва Георгиева.