Преизбраха Василии Тарлев (премиер на Молдова 2001-2008 г.) за преседател на Съвета на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите, съобщиха от Асоциацията на индустриалците и предприемачите в България.

Гласуването беше по време на XI-тата Асамблея на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите, която бе в столицата на Беларус. В доклада си, изнесен пред форума, Тарлев обяснява, че масовите професии в индустрията намаляват.

На събитието присъстваха делегати от 32 национални съюзи и асоциации, представители на бизнес средите от 28 страни в това число - 11 страни от Европейския съюз, 5 от Евразия, 10 от Общността на независимите държави и 3 страни от БРИКС, 11 от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. Тази година тържествено се отбелязва и юбилея на организацията - 25 години от учредяването на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите с неговите 14 комитета и 7 представителства.

Участниците в Конгреса се обявиха против икономически ограничения в международната търговия и спазване на принципите на Световната търговска организация. Г-н Тарлев заяви, че Конгресът се провежда при едни сложни обстоятелства, но остава принципно неполитическа организация.

Участниците бяха запознати с докладите на Съвета на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите и на Контролната комисия за 2013-2017 г.

В доклада на председателя на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите Василий Тарлев бе акцентирано, че на дневен ред са промените свързани с технологичния ред, с цифровата революция и роботизацията, с намаляването на дела на енергоресурсите и суровините в производството.

Тарлев обяснява, че масовите професии намаляват от индустрията. Според доклада тук се отнасят и факторите на уязвимост, свързани с процеса на глобализацията и особено причинени от прилагането на санкции и търговски ограничения, превръщащи икономическите отношения в инструмент за взаимен натиск.

Насоки на по-нататъшната дейност на организацията ще бъдат определени, като се вземат предвид сегашните тенденции в развитието на световните икономически отношения, състоянието на интеграционните процеси в икономическото пространство на Европа, Азия и останалия свят.