Ръстът на световната икономика по всяка вероятност отново ще се забави в края на 2010 година. Това е прогнозата на експертите от Международния валутен фонд (МВФ)

Според доклад на организацията основна причина за това ще бъде невъзможността на правителствата на редица страни да погасяват задълженията си. Финансовият сектор ще продължи за изпитва трудности.

В текста на МВФ са изброени фактори, които могат да влошат ситуацията още повече. Сред тях като основен е посочен спадът на недвижимите имоти в САЩ, именно с откъдето започна световната финансови криза.

МВФ предупреждава, че ако отново броят на непогасяваните ипотеки започне да расте, то пазарът на кредите съответно ще се свие още повече.

МВФ не изключва възможността и от нови проблеми в държавния сектор и фискалната политика на редица държави, които ще бъдат подобни на кризата в Гърция.
Само за тази държава МВФ отдели 100 000 млн. евро за тази година.

Докладът на МВФ рисува действително мрачна картина за икономиката.

Сред основната препоръка на експертите е правителствата на държавите да направят всичко възможно да намалят бюджетните си дефицити. Шанс за развиващите се страни от МВФ виждат не толкова в увеличение на износа, а в стимулирането на вътрешното търсене и потребление.