Суверенният фонд на Норвегия, в който има натрупано богатство в размер на 1,15 трлн. долара, трябва да прехвърли още активи в САЩ и Канада, като същевременно намали притежанията си в Европа. Това обяви правителството на малцинството на страната, съобщава "Ройтерс".

Предложението до парламента следва по-ранна препоръка от Норвежката централна банка, управител на фонда, което в крайна сметка може да прехвърли над 100 млрд. долара в американски акции.

"Промените, които предлагаме, ще гарантират, че инвестициите по-добре представляват разпределението на създаването на стойност в листваните на световните борси компании", заяви министърът на финансите Ян Торе Санер.

Най-големият в света суверенен фонд в исторически план е давал по-висока тежест в портфолиото си на европейските фондови пазари, съсредоточавайки се върху страни, с които Норвегия прави най-голяма търговия, и по-ниска тежест спрямо тези в Северна Америка.

Докато в момента фондът притежава около 1,5% от всички акции в световен мащаб, собствеността му в Европа възлиза на 2,6% от всички листвани акции, докато притежанията му в Америките са само малко над 1%.

Миналата година централната банка препоръча преминаване към неутрални тегла, като се аргументира, че това ще отразява по-добре наличния фонд от инвестиции и ще стимулира дългосрочната възвръщаемост, въпреки че преструктурирането ще отнеме години.