Представители на световните централни банки и органите по банков надзор съгласуваха на среща в Базел правила по увеличаване на валутните резерви.
Новият договор трябва да стане крайъгълен камък в банковата реформа, пише БиБиСи.

Това е опит да се избегне повторение на световната финансова криза от 2008 година, която от финансова се превърна в икономическа и засегна целия свят - от развитите страни до развиващите се.

Благодарение на увеличените валутни резерви банките случай на рецидив на кризата ще могат да понесат повече загуби, без да прибягват до помощта на вложителите и данъкоплатците.

По думите на директора на Европейската централна банка Жан-Клод Трише новите правила са „фундаментално укрепване на стандартите на капитала".

Приетият в Базел проект ще бъде представен за одобрение на срещата на Г20 през ноември в Южна Корея.

Според сегавалидния показател съотношението на банковите резерви към възможните загуби е 4% и с него се измерва рискът. Очаква се тази цифра да порасне на 7%.

Увеличението на текущия показател от 4 на 7% се мотивира с това, че една от главните причини за финансовата криза бе именно ниското ниво на капитализация.

Новите правила ще помогнат на банките да се справят със ситуация на масово въвличане в лоши кредити и неплащане на вноски по кредити.

Великобритания, Швейцария и САЩ искаха и още по-голямо увеличение на показателя - до 10%, доколкото банките в тези страни принципно поддържат по-висок процент.

Но за много банки новите правила ще доведат до нуждата от привличане на допълнителни капитали за сметка на акционерите.
Това на свой ред може да доведе до съкращаване на кредитирането, макар и в краткосрочна перспектива, доколкото повечето банки, особено европейските, не разполагат с достатъчно средства за покриване на предоставените вече кредити.