Централната банка на Русия понижи основата си лихва (т.нар седмична лихва РЕПО, по която се кредитират банките) с един процентен пункт до 14 на сто годишно. Ставката е намалена поради създаващите се рискове за значително охлаждане на икономиката, се казва в съобщението на директорите на ЦБ, цитирано от ТАСС.

В него се посочва още, че при отслабване на инфлационния натиск банката е готова да продължи намаляването на основната лихва. Паричният регулатор смята, че се формират такива условия.

Същественото увеличение на лихвите по отпусканите заеми и за бизнеса и населението, и затягането на условията за тяхното отпускане, обуслови забавянето на кредитирането и инвестициите в руската икономика, отбелязват от банката. Но заедно с това, по оценка на ЦБ, ръстът на работната заплата в бюджетния сектор, преразглеждането на редица регулирани от държавата цени и тарифи, остават ключови рискови фактори за динамиката на инфлационните процеси.

Подчертава се, че независимо от днешното намаляване на основната лихва, тя остава достатъчно висока за формирането на лихви по депозитите, които да стимулират спестовната активност на населението.