Министърът на промишлеността и търговията Денис Мантуров предложи да се разреши строителството на многоетажни сгради за живеене от дърво. Това ще бъде стимулирано чрез изгодни ипотеки.

Предложението е било отправено на съвещание при премиера Дмитрий Медведев, посветено на темата за иновационното развитие на промишлеността от строителни материали.

Денис Мантуров посочи, че мащабното използване на конструкции от дърво се явява важно направление в развитието на строителната индустрия.

Министърът призна, че са необходими промени в законодателството, което да разреши използването на дървото в жилищни блокове с повече от три етажа.