Нови слънчеви, вятърни и водноелектрически съоръжения за възобновяема енергия са били инсталирани през 2015 г. с най-бързите темпове, които светът е виждал досега. Това показва нов доклад за състоянието на възобновяемата енергия по света.

Инвестициите във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) през миналата година по света са били повече от два пъти повече от разходите за нови въглищни и газови електроцентрали.

За първи път развиващите се икономики са похарчили повече пари от богатите страни за възобновяема енергия.

Над 8 млн. души понастоящем работят в областта на възобновяемата енергия в световен мащаб.

В продължение на няколко години световните разходи за ВЕИ се увеличават, като през 2015 г. те достигат нов пик.

Около 147 гигавата нови ВЕИ мощности са били инсталирани през 2015 г., което приблизително е равно на всички видове мощности на цяла Африка за производство на електроенергия

Китай, САЩ, Япония, Великобритания и Индия са били страните, добавили най-големия дял от „зелени” енергийни мощности, въпреки обстоятелството, че цените на изкопаемите горива се понижиха значително. Цените на енергията от ВЕИ също спаднаха, посочват авторите на доклада.

„Обстоятелството, че имахме 147 гигавата допълнителен капацитет, най-вече от вятър и слънце, е ясна индикация, че тези технологии са конкурентни като разходи с изкопаемите горива”, отбелязва Кристин Линс, която е изпълнителен секретар на REN21, международна институция, съставена от енергийни експерти, представители на правителства и неправителствени организации, която е автор на доклада.

Инвестициите във възобновяеми енергийни източници са достигнали 286 млрд. долара в световен мащаб през 2015 г.

Китай отговаря за повече от една трета от световните инвестиции във ВЕИ сектора, като развиващите се страни са похарчили повече от богатите държави за ВЕИ за първи път.

Когато се измерва спрямо БВП на отделните страни, най-големите инвеститори са били малки държави като Мавритания, Хондурас, Уругвай и Ямайка.