Делът на възобновяемата енергия е нараснал бързо в енергийния микс на Европейския съюз, като вече е 43 процента, съобщава "Ройтерс".

Това показват данните на Wartsila, финландски производител на корабни технологии и строител на електроцентрали, който проследява данните за цените и потреблението на енергия в ЕС.

След като търсенето на електроенергия намаля, страни като Германия, Испания и Великобритания трябваше да затворят електроцентралите, работещи с въглища.

Великобритания подобри рекорда за производство на електроенергия без въглища

Великобритания подобри рекорда за производство на електроенергия без въглища

Британците вече практически са се отказали от въглищата

Изпълнителният директор на Wartsila Яакко Ескола каза, че проблемите, свързани с въглищната енергетика, вече са очевидни, като изтъкна: "Производството на електроенергия от въглища трябва да става на пълен капацитет през цялото време и не може да бъде нагласяно."

Спадът на търсенето доведе до понижаване на цените.

Това, комбинирано с налагането на по-екологични мерки, започна да изтласква производството на енергия от изкопаеми горива.

В Германия делът на възобновяемите енергийни източници достига 60%, което е 12% повече в сравнение с преди година в периода между 10 март и 10 април.

Във Великобритания възобновяемите енергийни източници вече имат 43% дял от произведената електроенергия, което е с 10% повече спрямо същия период на 2019 г.

Тенденцията е в съзвучие с призивите икономическото възстановяване от пандемията от новия коронавирус да се планира около зеления растеж.

Генералният секретар на Световната метеорологична организация Петери Таалас настоя: "Моята надежда е също, че след като инвестираме пари за възстановяването от икономическата криза, тези пари, поне част от тези пари, ще бъдат инвестирани в интелигентни решения за климата, с които бихме могли да ускорим прехода от общество, базирано на изкопаеми горива, към приятелски настроено към климата общество."