Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) като вятъра и слънцето изпреварват изкопаемите горива като основни генератори на електроенергия в Европейския съюз през първата половина на тази година. Това показва нов доклад, информира "Франс прес".

"През първата половина на 2020 г. възобновяемите енергийни източници - вятърна, слънчева, хидро и биоенергия - генерираха 40 процента от електроенергията в ЕС-27, докато изкопаемите горива генерираха 34 процента", констатира лондонският мозъчен тръст Ember в проучването.

Количеството електроенергия, генерирано от възобновяеми енергийни източници в 27-те страни членки на ЕС, нарасна с 11 процента за периода от януари до юни, изчисляват от Ember.

"Това беше обусловено от нови вятърни и слънчеви инсталации и благоприятни условия по време на меко и ветровито начало на годината", се уточнява в проучването. 

Само вятърът и слънчевата енергия са достигнали рекордните 21% от общото производство на електроенергия в Европа, и са достигнали още по-голямо навлизане в Дания (64%), Ирландия (49%) и Германия (42%).

От друга страна, изкопаемите горива са спаднали с 18 процента, притиснати както от повишаване на производството от възобновяеми източници, така и от седем процента спад на потреблението на електроенергия заради пандемията от новия коронавирус.

В резултат на това емисиите на въглероден диоксид (CO2) от енергетиката на ЕС-27 са спаднали с около 23 процента, уточнява Ember.

"Това бележи символичен момент в прехода на електроенергийния сектор в Европа", изтъква енергийният анализатор на Ember Дейв Джоунс.

"Възобновяемите енергийни източници генерираха повече електроенергия от изкопаемите горива, задвижвани от вятъра и слънчевата енергия, замествайки въглищата. Това е бърз напредък в сравнение със само преди девет години, когато изкопаемите горива генерират два пъти повече електроенергия от възобновяемите енергийни източници", се посочва още в анализа. 

Въпреки това, темпът на промяна варира в различните страни, поясняват от мозъчния център.

Въпреки че постепенният отказ от въглищата например набира темпо в целия ЕС, намалявайки дела им с 32 процента в целия блок, Полша стана най-големият производител на въглища в Европа след Германия.

"За първи път Германия произведе по-малко електроенергия от въглища в сравнение с Полша. Въглищата също така намаляват като дял в други страни по-бързо от Полша, така че сега Полша генерира толкова електроенергия от въглища, колкото останалите 25 държави от ЕС взети заедно", посочват от Ember.