Близо 100 000 християни са емигрирали от Египет след март 2011 година, в резултат на ескалацията на напрежението и заплахите на ислямистите след революцията в страната. Това сочи доклад за емиграцията на християните от Египет, публикуван от асирийската агенция за информация.

Коптите не са емигрирали зад граница доброволно", посочва шефът на Египетския съюз за правата на човека Накиб Габриел. Към това ги принуждават заплахите от страна на салафитите фундаменталисти и отсъствието на защита от страна на днешните власти в Египет, изтъква той.

Болшинството копти са емигрирали в САЩ, Австралия, Канада, Холандия, Италия, Англия, Австрия, Германия и Франция. Габриел изтъква, че властите трябва да призоват към отговорност тези престъпници, които нападат коптите и техните църкви.

Той призовава също Върховният съвет на въоръжените сили да усмири салафитите, тъй като Египет е демократична, светска държава, основана на равни права за всички египтяни.