Председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер и премиерът на България Бойко Борисов приветстват важния етап, който е достигнат за газовия хъб "Балкан".

Днес на второ четене в Комисията по енергетика на Народното събрание са приети изменения в Закона за енергетиката, които сега предвиждат програма за реализация на определени годишни количества газ на борсата от страна на обществения доставчик и крайните клиенти, водеща до безпрецедентно отваряне на българския газов пазар.

Предложеният пакет от мерки ще доведе до така необходимата промяна в конюнктурата на пазара на природен газ в България. Резултатът ще бъдат значителни стъпки към формиране на ликвидна среда и либерализиран пазар на природен газ не само за България, но също така и за региона. Те са в унисон с усилията на ЕК и на българското правителство за създаване на единен пазар на природен газ.

Шефът на КЕВР обеща цената на природния газ да не скача

Шефът на КЕВР обеща цената на природния газ да не скача

КЕВР следи сделката с ЧЕЗ

"Искаме енергията да се насочи към България и към цяла Европа. Приветствам това положително развитие, което ще доведе до отваряне на газовия пазар с ползи за потребителите на газ в България и в Югоизточна Европа. Моята комисия остава ангажирана в подкрепата си към България в изпълнението на плановете й за регионален газов хъб - ние сме на едно мнение по този въпрос с българското правителство", коментира Юнкер.

"Горд съм да кажа, че чрез въвеждането на програма за предлагане на определени количества газ за свободна търговия и непрекъсната работа по проекта газов хъб "Балкан", България демонстрира своята ангажираност да играе водеща роля за отворен газов пазар в Югоизточна Европа. Успешното сътрудничество с Европейската комисия и целенасочените усилия на българското правителство направиха възможно въвеждането на значителни промени в пазара на природен газ в България, което, несъмнено, ще доведе до съществени ползи за всички."

Пристигат първите доставки на втечнен американски газ
Обновена

Пристигат първите доставки на втечнен американски газ

5 милиона кубични метра дневно могат да влязат в България

След като бъде потвърдена от окончателния Закон за енергетиката и със създаването на газовата борса, програмата за предлагане на определени количества газ за свободна търговия се очаква да има положителни ефекти в посока конкурентоспособност за целия газов пазар в региона.

По-голямата конкуренция ще доведе до по-голям избор и по-ниски цени и ще увеличи сигурността на доставките за бита и за предприятията. Ето защо ЕК подкрепя пазарните реформи и мерки за увеличаване на ликвидността, включително чрез газовия хъб "Балкан" в България.

Газовата борса ще помогне България и регионът да се възползват в пълна степен от последните процеси в развитието на сектора във връзка с увеличаването на износа на втечнен природен газ. Това ще засили конкуренцията и ще даде повече възможности за развитието на икономиката в България и в региона.

За газовия хъб „Балкан“ трябват промени в Закона за енергетиката

За газовия хъб „Балкан“ трябват промени в Закона за енергетиката

Депутати внасят промените в Закона за енергетиката, не МС