Необходимо е да се изработи регулаторна рамка, за да се реализира газовият план на България, включително и изграждането на газовия хъб "Балкан". Това стана ясно по време на обсъждане в сградата на Народното събрание за представяне на концепцията за реализацията на газовия хъб.

Припомняме, идеята за хъба бе лансирана първо от премиера Бойко Борисов преди няколко години.

Новата газова стратегия на България цели референтни цени, стандартизирани договори, ценова сигнализация, активни брокери и Бенчмарк индекс.

По думите на министъра на енергетиката Теменужка Петкова диверсификацията на източниците на доставка на природен газ е един от приоритетите на министерството. Това ще създаде условия за либерализиране на пазара.

Газовият хъб "Балкан" провокира промяна в енергийната стратегия

Газовият хъб "Балкан" провокира промяна в енергийната стратегия

Трябва да се изгради нова газова инфраструктура в региона, обяви зам.-министърът на енергетиката

Според нея, сигурност на доставките и конкурентни цени, съответно и конкурентна икономика, са в основата на повишаване на стандарта на българите и увеличение на доходите. Затова ролята и мястото на отделните фигури в този процес трябва да бъдат законово регламентирани, каза Петкова, приветствайки промени в Закона за енергетиката.

Изпълнителният директор на Булгаргаз ЕАД Владимир Малинов обясни, че са предприети всички стъпки по енергийната стратегия. За да бъде създадена стабилна правна рамка, са необходими промени в Закона за енергетиката.

Изпълнителният директор на Газов хъб "Балкан" ЕАД Кирил Равначки се обяви за пазарна прозрачност и равни условия за всички участници. Създаването на единна газова борса дава възможност за окрупняване на дейността на едно място, изтъкна той. По никакъв начин не се изключва възможността брокери да участват на пазара, а се създава алтернатива за достигането на легитимност. Равначки настоява за засилване правомощията на КЕВР с цел контрол и мониторинг, както и за повече сигурност на страните и гаранции.

Газовият хъб: очакванията едни, реалностите други

Газовият хъб: очакванията едни, реалностите други

Към момента България не отговаря на изискванията…

За създаването на ликвиден пазар на газ в страната са необходими програми за освобождаване на количества газ, продажба от "Булгаргаз" на излишъците само по борсов път, както и предлагане на борсата на количества природен газ от местен добив в страната и региона.

Включва се и нов участник на пазара - маркетмейкър. Това е лице, което осигурява ликвидност чрез предоставяне на едро газ, разнообразявайки източниците на доставка.

Очаква се с въведените стратегически промени да преминат от регулирани цени към свободно договорени, нови възможности за търговците и ефективна либерализация на енергийния пазар. Съгласно оценката по методиката на Европейската федерация на търговците на енергия (EFET), от 2018 година България се нарежда сред средно развитите газови пазари.

Прогнозата за 2020/2021 година е България да се причисли към добре развитите пазари на природен газ.

Председателят на комисията по енергетика в Народното събрание Валентин Николов увери, че промените в Закона за енергетиката ще бъдат внесени от народни представители, а не от Министерския съвет, за да започне бързото обсъждане на първо четене.

Пристигат първите доставки на втечнен американски газ
Обновена

Пристигат първите доставки на втечнен американски газ

5 милиона кубични метра дневно могат да влязат в България