Промяна в енергийната система на страната е необходима и тя трябва да бъде интегрирана изцяло с концепцията за газовия хъб "Балкан". Трябва да се изгради нова газова инфраструктура в региона, която да ни въведе в съответствие с всички нови енергийни проекти. Нуждата от актуализация на стратегията засяга преди всичко южния газов коридор, газовата връзка България-Гърция и новите газопроводи по Турски поток.

Това обяви заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков на дискусия, посветена на актуализиране на Енергийната стратегия на Република България.

Газовият хъб: очакванията едни, реалностите други

Газовият хъб: очакванията едни, реалностите други

Към момента България не отговаря на изискванията…

Станков припомни, че идеята за Газовия хъб "Балкан" е стартирала преди три години, благодарение на усилията на компаниите в сектор енергетика, премиера, вицепремиера и енергийния министър.

Станков посочи, че е представил на 12 юни първите резултати в Брюксел от предпроектните проучвания. Те са били повече от задоволителни, защото от "Булгартрансгаз" са успели да изчистят своята визия от гледна точка на възможността за разширявана на газопреносната мрежа от българо-турската граница до българо-сръбската граница. Европейската комисия е била убедена в промяната за актуализиране на енергийната стратегия на България, като е предоставила безвъзмездни средства за стартиране на предпроектните проучвания по въпроса.

Станков посочи, че изменението на актуализираната Енергийната стратегия на България се налага най-вече от променящите се през годините енергийни проекти, развиващи се в региона. Към момента "Булгартрансгаз" осъществява пренос на 17.8 млрд. кубични метра газ през територията на страната, като 14 млрд. от тях са в посока българо-турската граница, 3 млрд. са за Гърция и 0.8 млрд.куб.м. за Македония.

На срещата присъстваха работодателски организации, синдикати и енергийни експерти. Според тях необходимостта за промяна на документа е във връзка с изпълнение на дейности от ключово значение за развитие на газопреносната инфраструктура в страната.

Теменужка Петкова вярва в бъдещето на газовия хъб "Балкан"

Теменужка Петкова вярва в бъдещето на газовия хъб "Балкан"

ЕК вече ни предостави финансиране за проучването

Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов обясни, че след изграждането на първата тръба от Турски поток, основният ползвател за транзитен превоз "Газпромекспорт" възнамерява да не използва капацитета, резервиран от мрежата на "Булгартрансгаз" за трансграничен превоз на газ към Турция.

От своя страна лидерът на КНСБ Пламен Димитров запита какво влияние върху българската енергетика ще има актуализацията на стратегията и как средствата за изграждането на новата енергийна структура от 2 млрд. и 800 милиона лева ще се отразят върху бюджета.

Димитър Манолов от КТ "Подкрепа" определени днешният дебат за актуализирането на енергийната система на България като предварителен, но е съгласен, че се налага промяна в енергийната стратегия.

От Българска асоциация "Природен газ" заявиха, че едва ли някой би се противопоставил на аргументите, че България има нужда от изграждането на нова енергийна стратегия.

Борисов представи на Шефчович газовия хъб "Балкан"

Борисов представи на Шефчович газовия хъб "Балкан"

Проектът осигурява конкурентен газов пазар в Югоизточна Европа