Европейската комисия предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу България и още 10 държави членки за това, че не са подали до Комисията уведомление за приемане на мерки за транспонирането на две директиви в областта на авторското право. Това съобщиха от ЕК.

България, Дания, Финландия, Латвия, Полша, Португалия не са подали уведомление за приемане на мерки за пълното транспониране на законодателството в областта на авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар.

ЕК предяви и иск във връзка с друга, по-специфична директива на ЕС относно правата на интелектуална собственост и свързаните права, приложими за определени онлайн предавания (Директива (ЕС) 2019/789). България, Финландия, Латвия, Полша и Португалия отново не са подали до Комисията уведомление за пълното транспониране на правилата на ЕС.

Целта на двете директиви е да модернизират правилата за авторското право, за да могат потребителите и творците да се възползват максимално от цифровия свят. Те защитават носителите на права от различни сектори, като стимулират по-широкото създаване и разпространение на висококачествено съдържание. Също така те осигуряват по-голям избор на съдържание за потребителите чрез намаляване на трансакционните разходи и улесняване на разпространението на радио- и телевизионни програми в целия ЕС.

ЕК предупреди България и още 22 страни за авторското право

ЕК предупреди България и още 22 страни за авторското право

Два месеца има за отговор