Европейската комисия ще удължи до 30 юни 2022 г. срока на действие на Временната рамка за държавната помощ, която помага на бизнесите да се справи с последиците от пандемията.

За да ускори допълнително възстановяването, Комисията също така ще въведе две нови мерки за създаване на преки стимули за инвестиции и за подкрепа на платежоспособността. Те ще действат в ограничен период, става ясно от официално съобщение на институцията.

Промяната ще позволи на страните от ЕС при необходимост да разширят схемите си за подпомагане и да гарантират, че предприятията, които все още са засегнати от кризата, няма внезапно да бъдат лишени от необходимата им помощ.

ЕК приема нови ограничения за някои от най-вредните химикали в отпадъците

ЕК приема нови ограничения за някои от най-вредните химикали в отпадъците

Предлагат по-строги ограничения за максимално допустимите концентрации в отпадъците

Междувременно Еврокомисията ще продължи да следи отблизо развитието на пандемията и други рискове за икономическото възстановяване.

"От началото на пандемията Временната рамка за държавната помощ дава възможност на държавите членки да предоставят целенасочена и пропорционална подкрепа на нуждаещите се предприятия, като същевременно въвеждат предпазни мерки за запазване на равнопоставеността на единния пазар. Днес ние удължихме срока на нейното прилагане с шест месеца, до края на юни следващата година. Това дава възможност за постепенно и координирано прекратяване на антикризисните мерки и отразява прогнозираното силно възстановяване на европейската икономика като цяло", коментира вицепрезидентът на ЕК и еврокомисар за конкуренцията Маргрете Вестагер.

Действието на рамката трябваше да изтече на 31 декември тази година.

ЕК не коментира Pandora Papers, но ще продължи да се бори с укриването на данъци

ЕК не коментира Pandora Papers, но ще продължи да се бори с укриването на данъци

EK ще представи следващата директива в тази област до края на годината