Европейската комисия обяви, че започва изпълнението на своя план за действие при непредвидени обстоятелства, в случай че Обединеното кралство напусне Европейския съюз без споразумение.

Комисията отбелязваа, че ще предприеме 14 мерки в няколко области, включително финансовите услуги, въздушния транспорт, митниците и политиката в областта на климата, отбелязвайки, че сценарият "без сделка" ще "създаде сериозни смущения за гражданите и бизнеса" в тези области в останалите 27 държави от ЕС.

"Комисията счита за съществено и спешно днес да приеме тези мерки, за да гарантира, че необходимите извънредни мерки могат да влязат в сила на 30 март 2019 г., за да се ограничат най-значителните щети, причинени от сценарий без сделка в тези области", подертава Комисията.

Стивън Баркли: Чл. 50 не може да бъде отменен като временна мярка

Стивън Баркли: Чл. 50 не може да бъде отменен като временна мярка

Лондон се готви и за Брекзит без споразумение

Обединеното кралство ще напусне блока на 29 март 2019 г. и вероятността това да стане без сделка е голяма, тъй като не се очаква британският парламент да одобри споразумението на Тереза ​​Май.

ЕС отказва да предложи на Обединеното кралство друга сделка.

Във вторник, кабинетът на Мей се съгласи да засили подготовката за потенциален сценарий "без сделка" на фона на несигурността за Брекзит.

Лондон няма да посочва конкретна цел за намаляване на мигрантите след Брекзит

Лондон няма да посочва конкретна цел за намаляване на мигрантите след Брекзит

Преди правителството имаше дългогодишна цел за намаляване на нетната миграция под 100 000 души