Европейският парламент окончателно гласува Законодателния акт за цифровите услуги (DSA) и Законодателния акт за цифровите пазари (DMA) след постигнатото споразумение между Парламента и Съвета, съответно на 23 април и 24 март, съобщават от ЕП.

Двата законопроекта са насочени към преодоляване на социалните и икономическите последици от развитието на високите технологии. В тях се определят ясни стандарти за начина, по който технологичните дружества функционират и предоставят услуги в ЕС - в съответствие с основните права и ценности на ЕС.

Новият правилник на ЕС в областта на цифровите технологии определя безпрецедентни стандарти относно отговорността на онлайн дружествата в един отворен и конкурентен цифров пазар.

Законодателният акт за цифровите услуги беше приет с 539 гласа "за", 54 гласа "против" и 30 гласа "въздържал се". Законодателният акт за цифровите пазари — с 588 гласа "за", 11 гласа "против" и 31 гласа "въздържал се".

Законодателния акт за цифровите услуги (DSA) определя ясно задълженията на доставчиците на цифрови услуги.

Новите задължения включват:

Нови мерки за борба с незаконното онлайн съдържаниеи задължения за платформите да реагират бързо, като същевременно се зачитат основните права, включително свободата на изразяване на мнение и защитата на данните.

Засилване на проследимостта и проверките на търговците на пазарните платформи онлайн, за да се гарантира безопасността на продуктите и услугите, включително усилия за извършване на проверки на случаен принцип за повторна повява на незаконното съдържание.

По-голяма прозрачност и отчетност на платформите, например чрез предоставяне на ясна информация относно модерирането на съдържание или използването на алгоритми за препоръчване на съдържание (т.нар. системи за препоръчване - recommender systems); потребителите ще могат да оспорват решения за модериране на съдържание.

Забрани на подвеждащи практики и определени видове целеви реклами, като например рекламите, насочени към деца, и рекламите въз основа на чувствителни данни. Ще бъдат забранени и така наречените "тъмни модели" (dark patterns) и подвеждащи практики, насочени към манипулиране на избора на потребителите.

За много големите онлайн платформи и търсачки (с 45 милиона или повече потребители месечно), при които рисковете са най-високи, са предвидени по-строги задължения. Те включват задължения за предотвратяване на системни рискове (като например разпространение на незаконно съдържание, засягане на основни права, нарушения на изборния процес, насилие, основано на пола или рискове за психичното здраве). Много големите платформи и търсачки подлежат и на независими одити. Те също така ще трябва да предоставят на потребителите възможността да не получават препоръки въз основа на профилиране. Много големите платформи и търсачки също така ще трябва да улеснят достъпа до своите данни и алгоритми за властите и доказаните изследователи.

За да се гарантира, че новите правила на Законодателния акт за цифровите пазари (DMA) се прилагат правилно и в съответствие с динамичния цифров сектор, Комисията може да извършва проучвания на пазара. Ако пазачът на информационния вход не спазва правилата, Комисията може да наложи глоби в размер до 10% от общия му оборот в световен мащаб през предходната финансова година или до 20% в случай на повторно неспазване.