Европейският съд по правата на човека реши, че гръцката система за освобождаване на ученици от часове по религиозно образование е в нарушение на Европейската конвенция за правата на човека, съобщава "Катимерини".

Съгласно съществуващите разпоредби родителите, които искат децата им да бъдат освободени от часовете по религиозно образование, трябва да подадат официална декларация, в която се казва, че децата им не са православни християни.

В единодушно решение в четвъртък Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) заяви, че властите нямат право да задължават хората да разкриват своите убеждения.

Съдът в Страсбург допълва, че изискването поставя ненужно бреме върху родителите да разкрият информация, от която може да се направи изводът, че те и техните деца се придържат или не се придържат към конкретна религиозна догма.

"Властите не са имали право да се намесват в сферата на индивидуалната съвест, да установяват религиозната вяра на хората или да ги задължават да разкриват своите убеждения", се казва в решението.

Освен това съществуващата система може дори да възпре родителите да отправят искане за освобождаване, обяснява съдът.

Жалбоподателите са петима гръцки граждани, родители и деца, които живеят на егейските острови Милос и Сифнос.

Съдът прие, че Гърция трябва да заплати 8000 евро неимуществени вреди, на първите трима жалбоподатели и същата сума, на четвъртия и петия жалбоподател.