Дискусиите на ЕС с Полша и Унгария все още не са довели до това тези държави да се приведат в съответствие с ценностите, върху които се основава ЕС, предупреди Европейският парламент.

В резолюция, приета с 446 гласа "за", 178 "против" и 41 гласа "въздържал се", евродепутатите отбелязват, че докладите и изявленията на Европейската комисия, ООН, ОССЕ и Съвета на Европа показват, че "положението и в Полша, и в Унгария се е влошило след задействането на член 7, параграф 1".

Евродепутатите посочват, че изслушванията, организирани от Европейския съвет не са редовни, нито структурирани. Те призовават Съвета да оправи конкретни предложения към въпросните страни членки, както и да посочи срокове, за да се гарантира зачитането на правото на ЕС.

ЕС: Полша да не прилага съдебна реформа без консултация с Венецианската комисия

ЕС: Полша да не прилага съдебна реформа без консултация с Венецианската комисия

"Следим внимателно ситуацията със сериозни очаквания"

"Неефективното използване от страна на Съвета на член 7 продължава да подкопава целостта на общите европейски ценности, взаимно доверие и доверието в самия Европейски съюз като цяло", посочва ЕП.

Текстът призовава Комисията да използва всички налични инструменти за справяне с очевидния риск от тежко нарушение от страна на Полша и Унгария на общите ценности, като ускорените производства за установяване на нарушения и заявленията за обезпечителни мерки пред Съда на ЕС.

Евродепутатите изразяват недоволство, че не им е било позволено да участват в изслушванията, дори след задействането на процедурата по член 7 от страна на Европарламента относно Унгария. Те настояват да им се даде възможност да представят официално мотивираното си предложение пред Съвета.

В заключение, резолюцията подчертава "непосредствената необходимост" от механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, както предложи Европарламента. Това трябва да бъде под формата на ежегодна независима оценка при равни условия, при спазването от страна на всички държави членки на ценностите посочени в член 2 на Договора за Европейския съюз.

Полша може да напусне ЕС, предупреждава Върховният съд на страната

Полша може да напусне ЕС, предупреждава Върховният съд на страната

Полша е основен бенефициент на средства от ЕС за земеделие и инфраструктура

През септември 2018 г. Парламентът призова за действие от страна на Съвета на ЕС за предотвратяване на извършването на нарушение на основополагащите ценности на ЕС в Унгария. Основните опасения на евродепутатите бяха свързани с независимостта на съдебната система, свободата на изразяване, корупцията, правата на малцинствата, както и ситуацията с мигрантите и търсещите убежище лица.

В случая с Полша, Европейската комисията поиска действие от страна на ЕС през декември 2017 г. предвид констатираните заплахи за независимостта на съдебната система. В резолюция приета през март 2018 г., Европейския парламент се съгласи с Комисията относно риска, който съществува за правовата държава в Полша.