По време на среща в Сеул лидерите на Г20 се договориха да се въздържат от прекомерна нестабилност и да не допуснат колебания във валутните курсове, както и да се въздържат от конкурентни девалвации на валутите, съобщава РИА Новости.

Лидерите на Г20 потвърдиха важността на обвързаността на централните банки към обезпечаване стабилността на цените, както и за възстановяването на икономиката и устойчивия ръст.

Ние ще бъдем двигател в системата на обменните курсове. В голяма степен ще определяме пазарната конюнктура и основните икономически показатели, ще се въздържаме от конкурентна девалвация на валутите, се казва в документ от срещата.

Страните с развита икономика, в това число страните с резервна валута, ще бъдат бдителни и няма да допуснат безпорядък и колебания във валутните курсове, заявиха лидерите на Г20.

Те потвърдиха намеренията да активизират работата по обезпечаване на стабилността и устойчивото функциониране на международната валутна система. Постигнато е споразумение за осигуряване на устойчив и балансиран икономически растеж, включително и изискванията за подаване на заявка за изпадане в несъстоятелност на определени финансови институции.

Ние сме на мнение, че една фирма не трябва да е твърде голяма или твърде сложна, за да бъде обявена в несъстоятелност и данъкоплатците не са длъжни да плащат разходите по ликвидирането на подобни компании, заявиха по време на срещата лидерите на Г20.

Те дадоха гаранции и за свободната търговия и инвестициите, които играят животоспасяваща роля за възстановяването на световната икономика.

Г20 обеща, че ще се „въздържат от протекционизъм в областта на търговията и ще се противопоставяме на подобни мерки във всички области. Според тях налагането на финансов протекционизъм ще удари много сериозно инвестициите и перспективите пред световния икономически подем.

Лидерите заявиха, че ще се съсредоточат върху отстраняването на важни препятствия, които пречат на устойчивия и уверен ръст в развиващите се страни, но най - вече в страни с низки доходи.

По думите им ще бъдат предприети дейности за развитие на инфраструктурата, човешките ресурси, частните инвестиции, създаването на работни места, икономическия ръст и устойчивост, разширяване на достъпа до финансови услуги.

Във връзка с това ние ще предприемем конкретни мерки за разширяване на нашата финансова и техническа поддръжка по отношение на тези страни, заявиха още на срещата лидерите на Г20.

Обсъден бе и изключително сериозният проблем с корупцията в световен мащаб. Участниците се обявиха за ефективни общи действия срещу организираната престъпност, както и за поддържане и установяване на глобален антикорупционен подход, съгласно точките в Конвенцията на ООН против корупцията.