Шест години след присъединяването на Хърватия към Европейския съюз, балканската държава получава зелена светлина от Европейската комисия за присъединяване към безвизовото Шенгенско пространство на блока, съобщава "Блумбърг". 

Очаква се решението да бъде публично оповестено във вторник, според запознат с въпроса, който не иска да бъде назован, тъй като решението е поверително. Европейският съвет все още трябва да подпише присъединяването на Хърватия. Хърватия е последната страна, която се присъедини към ЕС.

"Работата на комисията за успешното приключване на всички оценки за Шенген, възможно най-бързо, напредват добре. Хърватия трябва да стане пълноправен член на Шенген, след като бъдат изпълнени всички критерии", се казва в изявление на комисията.

Трябва да бъдат изпълнени множество предпоставки за присъединяване към зоната за пътуване без паспорт, включително поемане на отговорност за контрола на външните граници на ЕС, издаване на визи от името на другите държави-членки на района и установяване на ефективно сътрудничество с органите за сигурност на държавите-членки.

Страна, която се надява да се присъедини, трябва да бъде в състояние да изпълни изцяло Кодекса за границите, който включва контрол на границите по суша, море и летищата, издаване на визи, полицейско сътрудничество и защита на личните данни. Страната също трябва да бъде включена в Шенгенската информационна система.

Комисията извършва оценка преди дадена страна да влезе в зоната, както и понякога след присъединяването, за да провери дали законите от Шенген се прилагат. Оценката на Комисията относно техническата готовност не е достатъчна за присъединяване, но е необходимо условие държавите-членки да вземат политическо решение за присъединяването.

България и Румъния например са с положителна оценка от 2011 г., но все още не са се присъединили към Шенген, тъй като няма консенсус между държавите-членки.

На Борисов му омръзнало всеки да ни подкрепя за Шенген, а да стоим извън
Обновена

На Борисов му омръзнало всеки да ни подкрепя за Шенген, а да стоим извън

Той посъветвал колегите си от Германия да ни подпрепят, като ни приемат

Малко по-късно Комисията официално докладва напредъка на Хърватия в изпълнението на необходимите условия за присъединяване към Шенгенското пространство. Въз основа на резултатите от започналия през 2016 г. процес на оценка по Шенген, Европейската комисия счита, че Хърватия е предприела необходимите мерки, за да осигури изпълнението на необходимите условия за пълното прилагане на шенгенските правила и стандарти.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Поздравявам Хърватия за нейните усилия и постоянство за изпълнението на всички необходими условия, за да се присъедини към Шенген. Само ако сме обединени и задружни, можем да гарантираме по-силно Шенгенско пространство. Споделянето на постижение, каквото е Шенгенското пространство, трябва да бъде наша обща цел. Ето защо вярвам, че държавите членки ще предприемат необходимите стъпки, за да може Хърватия скоро да стане пълноправен член на Шенген.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: Шенгенското пространство е едно от най-големите и осезаеми постижения на европейската интеграция. Силата му до голяма степен зависи обаче от способността му за приобщаване и сега, когато Хърватия е предприела съответните мерки, за да осигури изпълнението на необходимите условия, ние трябва да признаем това. След като стане пълноправен член на Шенген, Хърватия ще допринася за по-нататъшното укрепване на Шенгенското пространство и ще гарантира, че външните граници на ЕС са по-добре защитени.

В обръщението си за състоянието на Съюза от 2017 г. председателят Юнкер изрази категоричната си подкрепа за пълноправното членство на Хърватия в Шенген, след като всички необходими условия бъдат изпълнени. 

Накрая, Комисията докладва също за изпълнението на ангажиментите, поети от Хърватия по време на преговорите за присъединяване, които са от значение за шенгенските правила. По-специално тези ангажименти засягат съдебната система и зачитането на основните права. Комисията потвърждава, че Хърватия продължава да изпълнява всички тези ангажименти.

Комисията приканва Съвета да обсъди съобщението с цел интегриране на Хърватия в Шенгенското пространство в съответствие с Акта за присъединяване от 2011 г.