Финансовият министър на Кипър - Константинос Петридис обяви радостна новина за страната си.

От актуалната статистика на Европейската комисия за септември става ясно, че Кипър се справя най-добре от всички страни в Евросъюза при използването на европейски средства от кохезионните фондове за политиките за сближаване.

Кипър е осъществила голям брой проекти за развитие на икономиката и обществото, включително и сериозен брой инициативи в здравната и социалната сфера и в борбата срещу коронавирусната пандемия.

Страната е на първо място сред страните-членки по усвояване на средствата от Европейския социален фонд, доближавайки 100%, и на второ място по привличане на ресурс от Европейския фонд за регионално развитие, с почти 85 процента усвояване.

България, от своя страна, се нарежда на 15-о и 16-о място сред държавите-членки, като е усвоила около 60% от средствата от социалния фонд и фонда за регионално развитие.

По Плана за възстановяване и устойчивост се очаква Кипър да получи от ЕС 1.2 млрд. евро. България очаква 12 млрд. лева.