Производството на електроенергия от алтернативни източници в Литва трябва да достигне 8 GW през 2025 г., което ще покрие 75-80% от потреблението. Това заяви министърът на енергетиката на страната Дайниус Крейвис.

"2025 г. е повратната година, когато инсталираната мощност на слънчевите и вятърните електроцентрали в Литва ще достигне 8 GW. Това е огромен обем и реално ще ни позволи да произвеждаме почти 75-80 процента от цялата електроенергия, от която се нуждаем", заяви ръководителят на Министерството на енергетиката, говорейки в Сейма във вторник.

Той каза, че такива обеми се предвиждат от споразуменията за резервиране на електроенергийната мрежа и протоколите за намерения между разработчиците на проекти и операторите на мрежата: "Направени са огромни депозити и в рамките на три години трябва да бъдат изградени соларни и вятърни паркове", каза Крейвис.

През 2024 г. производството на електроенергия от възобновяеми източници трябва да достигне почти 3,5 GW. Понастоящем за тези инсталации в мрежата са резервирани повече от 12 GW мощности.

Литва спря да пуска руски автомобили

Литва спря да пуска руски автомобили

Това не се отнася за пътуващите транзитно за Калининград

"През 2030 г., въз основа на начина, по който се развива нашето производство, ще достигнем до повратна точка, в която цялата електроенергия ще се произвежда в Литва, въпреки много по-високото ѝ потребление", добави министърът.