От 28 септември в Беларус влиза в сила забрана за внос, експлоатация и производство на дронове от физически лица, съобщиха от Държавния митнически комитет на републиката, цитиран от ТАСС.

"Във връзка с приемането на указ на държавния глава от 25 септември 2023 г. №297" за държавното счетоводство и експлоатация на граждански безпилотни летателни апарати (БЛА)" от 28 септември 2023 г. на физически лица се забранява вносът на територията на Беларус, експлоатацията и производството на граждански безпилотни летателни апарати и авиомодели", информира Държавният комитет по отбрана.

Указът не предвижда възможността за обратен внос в Беларус от физически лица на тези стоки, изнесени от нейната територия преди 28 септември 2023 г.

На 25 септември президентът на Беларус Александър Лукашенко подписа указ "за държавната регулация и експлоатация на граждански безпилотни летателни апарати".

Указът "предвижда, че вносът на територията на Беларус, съхранението, оборота, експлоатацията и производството на граждански БЛА е разрешен само на организации и индивидуални предприемачи за целите на тяхната предприемаческа и професионална дейност в съответствие с изискванията, установени с този указ".

С приемането на документа за внос от организации и индивидуални предприемачи на граждански дронове е необходимо да се получи подходящо разрешение от Министерството на авиацията на Министерството на транспорта и съобщенията, което ще организира регистрацията на такива дронове.

Указът предвижда и създаването на автоматизирана информационна система за държавен регистър на граждански БЛА, принадлежащи на юридически лица и (или) индивидуални предприемачи.

Премахват лагера на ЧВК "Вагнер" в Беларус?

Премахват лагера на ЧВК "Вагнер" в Беларус?

Ройтерс разглежда сателитни изображения

По отношение на вноса, експлоатацията и производството на дронове от физически лица указът влиза в сила след официалното му публикуване, а по отношение на съхранението и оборота - шест месеца по-късно.

В рамките на шест месеца от датата на официалното публикуване на постановлението физическите лица могат да продават БЛА, които имат на разположение на организации или индивидуални предприемачи, или да ги прехвърлят за съхранение в упълномощена организация, определена от правителството.