Нова европейска директива препоръчва държавите членки да започнат да прилагат разпоредбите за опрощаване на дългове не само по отношение на предприемачите, но и на физическите лица потребители. Предложението е внесено от българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев.

Препоръката заляга в окончателния текст на приетата директива за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения.

По думи на Радев свръхзадлъжнялостта на потребителите е въпрос, който поражда сериозни икономически и социални тревоги. Целта на новата директива е да дадем втори шанс на предприемачите чрез опрощаването на дълговете им, обясни той и допълни, че по този начин ще се премахнат вечните длъжници, ще се намали размерът на необслужваните кредити и ще се предотврати натрупването на такива кредити в бъдеще.

Евродепутатът работи от години за премахването на т.нар. "вечни длъжници" и въвеждането на личния фалит в българското законодателство.

Радев посочи, че 1,7 млн. души годишно губят работните си места заради фалит на дружества в Европейския съюз. С директивата ще се въведат ключови принципи относно превантивното преструктуриране, така че да се увеличат възможностите за дружествата, изпитващи финансови затруднения, да се преструктурират на ранен етап и да се предотврати обявяването на фалит и съкращаването на персонал, обясни той.

Според него новият европейски закон ще направи процедурите в ЕС по-ефективни и ще гарантира, че предприемачите ще имат втори шанс да започнат нов бизнес след обявяването на фалит.

Българският евродепутат определи директивата като значителен напредък. България остана единствената държава членка, която няма механизъм за освобождаване от дълг на физическите лица, подчерта той и изрази надежда, че с приемането на новото европейско законодателство това ще се промени.

След като директивата се публикува в Официалния вестник на ЕС, държавите членки ще разполагат с до 3 години, за да въведат новите правила в националното си законодателство.