Подкрепата от Европейския съюз за реформи в Украйна не е довела до ефективни резултати в борбата с корупцията на високо равнище. Това е извод от публикувания специален доклад на Европейската сметна палата, в който се констатира и че корупцията на високо равнище и обсебването на държавата все още са широко разпространени в Украйна и въведените мерки не са довели до очакваните резултати.

Одиторите пишат и че въпреки че ЕС отдавна е наясно с връзките между олигарсите, високопоставените служители, политиците, съдебната система и държавните предприятия, не е разработил целенасочена действаща стратегия срещу корупцията на високо равнище.

Подкрепата за борбата с антиконкурентните структури и поведение е съсредоточена върху корпоративното управление и привеждането на украинските закони в съответствие с нормите на ЕС. С изключение на безвъзмездната финансова помощ за независими медийни източници и активисти, подкрепата на ЕС не е насочена към идентифициране на големи корупционни схеми с участието на публични предприятия. Но тъй като голям брой дружества в Украйна представляват корумпирани монополи или олигополи, одиторите твърдят, че ЕС е трябвало да предприеме по-директни действия за премахване на пречките пред свободната и лоялна конкуренция.

Украйна вече не вярва на обещанията на Запада и дава пример с РСМ и ЕС

Украйна вече не вярва на обещанията на Запада и дава пример с РСМ и ЕС

Кулеба: Украйна трябва да се научи как да се превърне в гъвкава военна държава като Израел

Подкрепата на ЕС за съдебната реформа също не е довела до достатъчно резултати. Въпреки изменението на конституцията на Украйна, създаването на Висш съд за борба с корупцията, както и на голям брой закони, се правят многобройни опити за заобикаляне на законите и за отслабване на реформите.

Като пример се посочва, че незаконните финансови потоци, в т.ч. изпирането на пари, се разглеждат само в ограничена степен. Комисията тълкува поставените изисквания твърде свободно, което води до прекалено положителни оценки, подкрепя се включително и въведената безвизова система, а функционирането на тази система не е било преразгледано, въпреки че две от трите условия за подкрепа от ЕС не са били изпълнени.

"В продължение на повече от 20 години ЕС подкрепя Украйна в програмата ѝ за реформи. Борбата с корупцията, която е основна пречка за развитието на всяка държава и противоречи на ценностите на ЕС, е неразделна част от тази подкрепа. Корупцията на високо равнище и обсебването на държавата са ендемични в Украйна; освен че възпрепятстват конкуренцията и растежа, те вредят и на демократичния процес. Всяка година в резултат от корупцията се губят десетки милиарди евро. Европейската комисия, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и консултативната мисия на ЕС се опитват да намерят решение на този проблем, като подкрепят различни реформи с цел укрепване на принципите на правовата държава и борба с корупцията в Украйна", пише в доклада.

"Въпреки различната подкрепа, която ЕС е предоставил на Украйна, олигарсите и частните интереси продължават да подкопават принципите на правовата държава и да застрашават развитието на страната", заявява Юхан Партс, членът на Европейската сметна палата, отговарящ за доклада.

Аз не съм политик, а прост човек, който иска да счупи системата

Аз не съм политик, а прост човек, който иска да счупи системата

Избран случайно, неговата равносметка след две години на власт не предизвиква особена завист сред предшествениците му, а и едва ли политическата му съдба ще повтори тази на Роналд Рейгън