Унгария е нарушила законодателството на Европейския съюз през 2018 г. в отношението си и обработката на мигранти. Това обяви в становище генералният адвокат на Европейския съд, съобщава "Ройтерс".

"Чрез налагане на наказателни присъди за организиране на дейности, целящи да дадат възможност на лица да започнат процедура за международна закрила, които не отговарят на националните критерии за предоставяне на тази защита, Унгария не е изпълнила задълженията си съгласно законодателството на ЕС", посочва генералният адвокат.

Евросъдът: Унгария е нарушила законите за бежанците

Евросъдът: Унгария е нарушила законите за бежанците

Унгария не е изпълнила задълженията си съобразно законодателството на ЕС

"Криминализирането на тези дейности възпрепятства упражняването на правата, гарантирани от законодателя на ЕС по отношение на помощта за кандидати за международна закрила", се изтъква още в изявлението.

Съдът на ЕС обикновено, макар и не винаги, се съобразява със становището на генералния адвокат в своите решения.

Унгария се съобрази с ЕС и затваря лагерите за мигранти в транзитната зона

Унгария се съобрази с ЕС и затваря лагерите за мигранти в транзитната зона

Но коментира, че "решението на Европейския съд в този случай беше жалко"