Само 14% от неваксинираните гърци на възраст над 60 години са платили административната глоба, наложена от правителството през януари, според данни на Независимия орган за публични приходи (AADE).

Те бяха глобени със 100 евро в опит да се повиши изоставането в нивото на ваксинация и да се намали натискът върху здравеопазването в условията на пандемия от коронавирус.

Въпреки това от 317 962 лица, уведомени от данъчните власти да платят глобата, само 44 000 са я платили до крайния срок 15 март.

В тези случаи ще се прилага допълнителна такса за забавено плащане. Неизрядните длъжници са заплашени от конфискация на имуществото.

Неуточнен брой неплатили лица са оспорили глобата пред местните данъчни власти, въпреки че няма такава правна разпоредба.