Увеличаването на броя на жените в ядрената област ще спомогне за намаляване на риска от ядрен апокалипсис. Това се посочва в статия на авторитетното американско списание за външнополитически анализи Foreign Policy.

Изтъква се, че проучвания са показали, че без пълноценното участие на жените по въпросите на ядрените технологии, вероятността от вземане на опасни решения и неспазване на постигнатите споразумения е по-висока, а иновативните идеи се пренебрегват.

Също така се отбелязва, че според изследване на поведението на двата пола в симулирани сценарии за война, проведено от Кралското общество в Лондон през 2006 г., самоувереността е по-характерна за мъжете, отколкото за жените. Освен това в проучването е установено, че самоувереността най-вероятно ще доведе до вземане на решение за удар срещу евентуален противник.

Освен това изследвания в областта на опазването на мира са показали, че двустранните ядрени споразумения като Договора за неразпространение на ядрени оръжия също биха били по-трайни с увеличаването на ролята на жените в тях.

Авторът подчертава, че в момента само една четвърт от делегациите на международните преговори за неразпространение на ядрени оръжия са съставени от жени. От друга страна, на конференцията за разглеждане на действията по Договора за неразпространение на ядрени оръжия през 2015 г. 33 страни, включително някога ималите амбиции за ядрено въоръжаване Иран, Ирак, Египет, Либия и Сирия, изпратиха делегации, състоящи се изцяло само от мъже.

Въпреки това жените са играли роля в ядрената сигурност и формирането на политиката още през 1950-те години, когато ЦРУ е било съставено на 20 процента от жени. Няколко жени са известни с участието си в разрешаването на тези проблеми, например Уенди Шърман, която бившият президент на САЩ Барак Обама награди с медал за национална сигурност за работата ѝ по постигане на споразумение за ограничаване на ядрените дейности на Иран.

Независимо от това, както се изтъква в статията, в периода между 1970 и 2019 г. само 11 от 68 души на ръководни постове в Държавния департамент са били жени, само пет от 63 души в Министерството на отбраната, а от 21 съветници на американския президент по националната сигурност само две са били жени.

В заключение се отбелязва, че увеличението на ролята на жените в света не е проблем само на социална справедливост, но и много повече, защото проблемите на ядрената сигурност са с най-висок риск и "светът не може да си позволи да се откаже от иновациите и талантите".