Бившият френски президент Никола Саркози счита за необходимо да се създаде нова международна организация за справяне с предизвикателствата в областта на икономиката и сигурността в Евразия, която да включва Русия, Европейския съюз и Турция, съобщава ТАСС.

"Бих искал създаването на нова международна организация ... Ще има трима членове основатели на този дизайн - ЕС, Руската федерация и Турция. И тази нова организация, по мое мнение, трябва да решава въпросите на сигурността и икономиката", обясни той в Москва на форума "Гайдар".

"Това е нова структура. В рамките на този нов организъм, нова организация, е необходимо да се създаде форум, на който би било възможно да се решават въпроси от Атлантическия океан до езерото Байкал."

Бившият президент на Франция изтъкна, че за да се преодолеят съвременните международни проблеми е необходимо да бъдем креативни. Политикът посочи, че Русия и Европейският съюз се нуждаят от сътрудничество.

"Може би, само в рамките на това - Европейския съюз, Русия, Турция - ще бъде възможно да се отворят пътищата за сътрудничество за нови членове: Украйна, Грузия и за страни, които навремето се противопоставихме за членството в НАТО, които се противопоставят на присъединяването им към ЕС", продължи Саркози.

"Мисля, че през 21 век трябва да използваме нови идеи, а не да държим на идеите от миналото." Освен това Саркози счита, че ООН трябва да бъде реформирана, за да отговори на съвременните реалности.

"Основната причина на глобалните проблеми на нашето време е следната: в 21 век продължаваме да живеем с международни организации, създадени през 20 век. Днес нямаме международни организации, които да ни позволят да управляваме планетата."

Бившият френски президент изтъква, че сред постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН няма африкански или латиноамерикански държави. Той също така подчертава, че неприемливо обстоятелство е липсата на постоянно членство на Индия, която според него вече се е превърнала в най-голямата държава в света по брой на население, и Япония, която е една от водещите световни икономики.

"Кой ще каже, че Съветът за сигурност, както е днес, е пригоден да решава планетарните въпроси на нашия век. Трябва да създадем нови международни органи и да ги адаптираме към реалността на нашия век."

Като най-сериозно предизвикателство, пред което ще се изправи международната общност през следващите десетилетия, Саркози определя рязкото увеличение на световното население.

"Когато се родих, на планетата имаше 2,5 милиарда жители, днес те са 7,5 милиарда. За първи път в историята на човечеството през последните три милиона години има ситуация, при която броят на хората на Земята се утрои за толкова кратък период от време. И след 30 години ще бъдем 9 милиарда. В края на века ще бъдем 11 милиарда."

Той коментира, че международните институции не обръщат достатъчно внимание на този проблем. "Днес няма нито една международна организация, която да следи конкретно демографските процеси на планетата. Ние дори не знаем как да наблюдаваме демографските промени. Не става дума дори за това как да смекчим тази ситуация."

Саркози е обезпокоен, че голям брой хора по света все още са предпазливи за технологичния прогрес, който може да помогне за решаването на много проблеми.

В заключение той посочва, че сериозно притеснение и предизвикателство представляват наследството на мисленето от блоковото разделение, както и някои тенденции в Близкия изток, по-специално неоосманизма на Турция и конфронтацията между сунити и шиити, което води до конфронтацията на Иран със Саудитска Арабия.

Европа и Западът са в упадък, вярва Саркози

Европа и Западът са в упадък, вярва Саркози

Саркози е убеден, че сплотяването на 27-те страни членки на ЕС практически е невъзможно.