Съветът на ЕС одобри бюджета на общността за 2020 година. В него са заложени повече инвестиции за климата, за работните места и за младите хора.

Над 500 милиона евро повече са предвидени за действия, свързани с опазването на климата. Отделят се и средства за подкрепа за младите - засилване на програма "Еразъм" и борбата с младежката безработица, предаде Нова телевизия.

В бюджета са заложени също повече средства за научни изследвания и за инвестиции в инфраструктура. Това е последният годишен бюджет на настоящата финансова рамка 2014-2020 година.

Постигнато е съгласие по бюджета на ЕС за 2020г.

Постигнато е съгласие по бюджета на ЕС за 2020г.

Повече средства за климата и цифровите технологии...

Парламентът получи общо 850 милиона евро за приоритетите си. 302 милиона евро повече са отделени за изследователски проекти, а 133 милиона евро - за инвестиции в мрежова инфраструктура. 50 милиона евро са предвидени за "Еразъм +" и 28.3 милиона повече за Младежката инициатива за заетост.

Споразумението, което Съветът официално одобри, бе постигнато с ЕП на 25 ноември. Парламентът одобри бюджета днес с 543 гласа "за", 136 гласа "въздържал се".

За първи път в ЕС подкрепиха да се прекрати финансирането на изкопаеми горива

За първи път в ЕС подкрепиха да се прекрати финансирането на изкопаеми горива

Според министрите Европейската инвестиционна банка и други глобални финансови организации трябва да прекратят финансирането на проекти с газ, въглища и петрол