Европейската агенция за гранична и брегова охрана в сътрудничество с албанските власти дава началото на първата съвместна операция на територията на съседна държава извън ЕС.

От 22 май екипи на Агенцията ще бъдат разположени заедно с албански гранични служители по гръцко-албанската граница, за да помогнат за укрепването на външните граници на ЕС, с пълното съгласие на всички засегнати държави. Тази операция бележи нов етап в граничното сътрудничество между ЕС и партньорите от Западните Балкани и е още една стъпка към постигането на пълна оперативност на Агенцията.

Европейските екипи за гранична и брегова охрана ще могат да съдействат на албанските гранични служители например при извършването на гранични проверки на контролно-пропускателните пунктове и предотвратяването на неразрешено влизане.

В началото на операцията Агенцията ще разположи 50 служители, 16 патрулни коли и един микробус с термовизионно оборудване от 12 държави — членки на ЕС.

"С първото по рода си разполагане на екипи на европейската гранична и брегова охрана извън ЕС отваряме изцяло нова глава в нашето сътрудничество по въпросите на миграцията и управлението на границите с Албания и целия регион на Западните Балкани. Това е повратен момент, историческа стъпка, която доближава този регион до ЕС, благодарение на съвместната работа по координиран и взаимно допълващ се начин по общите предизвикателства, като например по-доброто управление на миграцията и защитата на общите ни граници", коментира Димитрис Аврамопулос, комисар по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството.

"Днес отбелязваме повратен момент за нашата агенция и за по-широкото сътрудничество между Европейския съюз и Албания. Поставяме началото на първата истинска съвместна операция извън Европейския съюз, която има за цел да подкрепя Албания при осъществяването на граничен контрол и в борбата с трансграничната престъпност", обяснява Фабрис Леджери, изпълнителен директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана.