Украинският експерт Иван Компан, преподавател в Киевското училище по икономика и бизнес училището в Единбург, в своя блог в изданието "Новое время" се оплака от ниското равнище на образованост на украинците, обвинявайки за това царска Русия и СССР.

"Нивото на образованост, до което достигна Украйна, не само оставя много да се желае, това е твърде мека формулировка, а просто е потискаща и дори плашеща", пише Компан.

Според него тази ситуация е възникнала поради обстоятелството, че царска Русия "векове наред осакатяваше интелектуалния потенциал на украинците, агресивно потискайки всякакви опити на нашия народ да развие собствена наука, култура и изкуство". Към такава политика се е придържала и съветската власт, която "примамваше най-добрите умове и ярки таланти" от Украйна, изтъква украинският експерт.

В същото време Компан се оплака, че след 28 години "независимост и Майдани" украинските власти продължават "делото на Ленин-Сталин", докато страната "много бързо се потопи в мрака на невежеството, необразоваността и изостаналостта".

"Ние сме малко и ние, за съжаление, затъпяваме. Нямам предвид дори природните способности. Без съмнение, съобразителност, природна схватливост, много хора имат способността да плетат многоходови интриги", смята експертът.

Потвърждение на това според Компан са новите хора във властта на страната. "Е, нима могат да бъдат умни хора, които без никакво образование, често неспособни да напишат два реда или поразени от патологична неприязън към книгите, успяха да пропълзят до самия връх, за да водят в бъдещето десетки милиони хора, загубили надежда?", чертае нерадостна картина експертът.