Финансовият директор на НКЖИ Джоанна Димитрова пред news.bg

Г-жо Димитрова, има ли промяна в икономическата ситуация от началото на година и как това се е отразило върху НКЖИ?
Забелязваме лек ръст на товарното движение за първото четиримесечие, който е от порядъка на 2-4%. Тези данни бяха заложени в бизнес плана и тяхното реализиране е обнадеждаващо. По отношение на приходите спрямо миналата година запазваме същото ниво. Забелязва се, че имаме отново отвоювани товари (спрямо автомобилния транспорт) а и с новия график на движението на влаковете за 2014 г. също има увеличение и на пътническия трафик.

Как това се отразява върху финансовото състояние на компанията?
Като цяло се отразява положително, но изменението не достатъчно голямо, за да говорим за някакви кардинални промени. По отношение на приходите спрямо миналата година запазваме същото ниво.
В числово изражение финансовият резултат за периода януари-април е счетоводна загуба от 15.3 млн. лв. През миналата година този резултат беше загуба от 23.5 млн. лв., което означава, че за този период сме намалили загубата си с повече от 8 млн. лв.
Подобряването на финансовия резултат се дължи основно на оптимизиране на процесите в компанията и целево инвестиране на средствата по бизнес плана, който сме си заложили.

Какво очаквате до края на годината?
Да няма финансови сътресения и всички служители на компанията да получават своите възнаграждения на време. С цел да съфинансираме проектите по ОП Транспорт сме поискали да ни се предостави субсидията за месеците октомври, ноември и декември, но това няма да наруши нормалния ритъм на компанията.

Как върви продажбата на неоперативни активи, която през последните години е един източник на средства, който носи свежи приходи?
На този етап този процес се извърша с познатите темпове, като за първото четиримесечие от такива дейности сме получили 4 млн. лв. Работещият модел ни позволява да планираме и да предлагаме на заинтересованите лица активи с отпаднала необходимост в НЖКИ. През тази година виждаме проява на интерес към по-малки обекти - апартаменти, ателиета, гаражи, парцели с големина не повече от 10 дка. Всички тези притежания на НКЖИ са разположени в различни части на страната, като в София прави изключение и тук нямаме такива активи.
В момента към този отчет не са включени и продажби, които са платени само на 50% и очакваме към края на юни да прибавим и приходите от тези сделки.

Каква част от преговорите с БДЖ относно изплащането на техните задължения са довели до резултат?
Въвели сме работеща система и за двете дружества. По сделките дълг срещу собственост единият етап вече е приключил и до средата на годината ще приключи и вторият. С втория трансфер се очаква в НКЖИ да постъпят активи на стойност около 20 млн. лв.
От гледна точка на текущите финансови отношения с БДЖ те се извършват регулярно и в тази връзка можем да уверим, че няма ново натрупване на задължения на БДЖ от страна на НКЖИ, защото по директивите на ЕС нашите взаимоотношения са изцяло търговски.