Финансовият директор на НКЖИ, Джоанна Димитрова, пред news.bg

Г-жо Димитрова, какъв е финансовият резултат на НКЖИ съгласно последните данни? Към кой месец са те и какво показва съпоставката спрямо миналата година?
Последните пълни счетоводни данни на НКЖИ към края на август показват едно стабилно състояние на финансите в компанията. За периода е постигнато намаляване на загубата, която от 18.104 млн. намалява на 17.809 за 8-месечието на тази година. Това за нас е показателно, че планирането, бюджетирането и контролът работят добре и резултатите са налице. Стабилността идва от планирането на бизнес процесите и компанията стъпка по стъпка преследва целите, които си е поставила.

Има ли нещо което ви притеснява, предвид стагнираната икономика?
Числата показват стабилност и към момента не усещаме по-малко постъпления от нашите контрагенти било то за инфраструктурни такси, наеми или партньорства при продажба на неоперативни активи. Относно икономическата конюнктура очаквам нейното подобрение, като това означава и по-добри времена за инфраструктурата?

Има ли някакво изменение на приходите от инфраструктурни такси?
С влизането в сила от тази година на разделянето на инфраструктурната такса на два компонента - използване на железния път от една страна и за използване на електромрежата от друга, доведе до по-малки приходи чисто от инфраструктурни такси, но то бе компенсирано от новите постъпления в поделението за електрическата ни мрежа. Към края на август приходите са в размер на 71.077 млн. лв. за първите осем месеца на 2013 г., а сега са 71.617 млн. лв. Това показва, че предприетото намаление на таксите за преминаване през железния път е спомогнало да се извърши повече работа и така да се компенсира спадът в тарифите.

С колко процента е увеличението на извършената работа от НКЖИ по отношение на пропуснати влакове?
Увеличението не е много голямо. По-конкретни данни и анализи може да има, след като приключи тази година, но до момента вървим с ръст от около 4%. До края на годината съм оптимист, че ще запазим тези темпове на работа и ще си изпълним бизнес плана и като приходи, и като разходи.

Компанията продължава да извършва ремонт и рехабилитация на железопътната инфраструктура. Смятате ли че тези дейности както и заплатите на персонала са осигурени до края на годината?
Откакто настоящият екип пое компанията преди пет години не се допуска никакво поемане на разходи, когато срещу тях няма обезпечено финансиране. Тази политика води до стабилна работна основа и всички обекти, които се ремонтират и поддържат са обезпечени от приходите от инфраструктурни такси и от капиталовия трансфер от държавата. Към този момент всичко върви в график, като само на места, където имаше тежки наводнения отчитаме леки забавяния.
От гледна точка на възнагражденията те са планирани и са разпределени месец по месец, така ще бъде до края на декември. Така ще е и през 2015 г. На този етап не виждаме някакви притеснения, които да ни накарат да търсим други варианти.

Продължават ли неоперативните активи да са източник на финансиране за покриване недостига на средства?
Не мога да каже, че тези приходи са вид финансиране, защото те са малко. Те допълват необходимостта от средства поради ограничения размер на субсидията и т.н.
С тези средства, често купуваме необходими за НКЖИ и инфраструктурата материали - горива, греси, смазочни материали и др.

Бихте ли казали съгласно сключените договори за продажба на неоперативни активи, какви приходи очаквате?
Към момента сме реализирали продажби за почти 2 млн. лв. повече спрямо миналата година. Ако миналата година общата сума е възлизала на 3.5 млн. лв. то сега, за тази, тя вече е 5.5 млн. лв.
В момента Централна гара София е в реконструкция и всички ненужни материали от там се продават през стоковата борса и средствата ни се изплащат веднага и ние ги използваме по предназначение.