Директорът на Агенцията по бежанците, о.р. полковник Николай Чирпанлиев, пред news.bg

Ще коментирате ли последното изказване на Кристалина Георгиева, посветено на проблема със сирийските бежанци?
Изказването на еврокомисар Кристалина Георгиева е изключително положителен знак за нас. Така ЕС изпълнява обещанията, които даде, след като я посетихме заедно с шефа на БЧК г-н Григоров. Очакваме средствата да ни бъдат преведени колкото се може по-бързо. Имаме голяма нужда от тях.

Как оценявате проекта за изграждането на защитни съоръжения по границата ни с Турция?
Правителството, на базата на правата, които са му делегирани, също така и на опита на нашата южна съседка Гърция, реши да изгради тези съоръжения и по този начин да ограничи нелегалния трафик на хора от турска страна към нас. Целта е всички чужди граждани, които влизат на наша територия, от самото начало да спазват законите и правилата за пребиваване в България. От ЕС ни предоставиха достатъчно средства и за тази цел, които също така ще бъдат изразходвани по предназначение. Съоръженията са ни нужни и ще бъдат изградени, колкото се може по-бързо. Никой бежанец няма да пострада от тях.

Какви са перспективите за интеграцията в българското общество на сирийските бежанци?
Тези от тях, които желаят, ще продължат пътя си към други държави от ЕС. Но ако получат статут на бежанци, до няколко месеца ще им се наложи да се върнат у нас.
Тези, които получат единствено хуманитарен статут, ще могат да заминат в друга страна, само ако получат от там покана от роднини или приятели. Оставащите в България преди всичко ще преминат обучение по български език. В него ще се включат и центровете на общините, заинтересовани от заселването на бежанците на своя територия. Много са тези български общини с обезлюдени селища. Там ще се раздават празни къщи и ще има процес на оземляване.