В момента Министерство на труда и социалната политика провежда информационни дни за представяне на процедурата "Умения" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. За програмата и възможностите за бизнеса със заместник-министър Зорница Русинова разговаря репортера на news.bg Надежда Динева.

Предвиденият бюджет по проект "Умения" е 30 млн. лева. Колко души ще могат да се включат в проекта?
Програмата е насочена към всички български работодатели, като целта ни е да подпомогнем българския бизнес при едно от най-големите предизвикателства на пазара на труда. Това са липсата на хора, недостатъчнияj брой подготвени хора да заемат работните места, които се разкриват вследствие икономическия подем на страната. В България отдавна вече не говорим за безработица, говорим наистина за липса на достатъчен брой хора и липса на добре подготвени хора. Голямото предизвикателство е, че много често хората, които завършват средно или висше образование не са достатъчно подготвени, както и с разширяването на производства и напредването на новите технологии е необходимо и персоналът в предприятията и фирмите непрекъснато да се обучава. Идеята ни е с тези 30 милиона да обхванем минимум 5000 човека, като насочеността ни е да обхванем и малки, и големи, и средни предприятия.

За първи път даваме възможност с много нисък праг на финансиране от 15 000 лв да се разработят проекти, като по този начин ще стимулираме дори микро предприятията от 10 души, за да обучат своя персонал. При големите предприятия бюджетът може да стигне до 4 млн. лева в зависимост от броя хора, които ще обучат и с по-голям процент съфинансиране.

В кои професионални направления се очакват кандидати? Съществуват ли ограничения?
Няма ограничение от гледна точка на секторите в бизнеса, единственото ограничение е свързано с разграничаването между отделните инструменти, които подкрепят бизнеса в селското стопанство като първична преработка на зеленчуци.

Другата важна новост на тази програма е, че за пръв път ще дадем възможност на бизнеса да съчетава няколко типа обучение. Част от професиите предполагат надграждащо обучение, за да се постигне различна степен на професията, или определен тип умения, основно езикови или ИТ умения - това, което сме финансирали традиционно до този момент. Това, което виждаме през годините за бизнеса е, че с напредването на новите технологии някои от високотехнологичните предприятия имат нужда да подготвят персонала си или нов персонал, който влиза в тези фирми, по програми, които са специфични за даден сектор или за дадено предприятие вследствие на самата дейност на фирмата. Затова сме дали възможност за специфичните обучения, като например в софтуерни фирми, във фармация или технологични производства. Вярвам, че по този начин българският бизнес ще усети облекчение от гледна точка на инвестициите, които трябва да отдели иначе, за да подготвя персонал.

За пръв път позволяваме освен персонала на фирмата да се обучават и хора, регистрирани в бюрото по труда, тоест безработни или неактивни хора. По този начин мислим, че ще можем да задоволим и другата потребност на фирмите от запълване на работни места - да обучат хора, които впоследствие ще започнат работа. Тук сме поставили изискването минимум 50% от хората, обучени през програмите на предприятието, поне три месеца след приключване на проекта да останат на работа.

При осигуряване на гъвкаво работно време и ротация на работното място са възможности една фирма по-добре да организира работата си, както и да даде възможност на самите работници по-добре да съвместяват личния и семейния живот. Тогава даваме като допълнителен бонус 100 лева за човека ,ако има ротация на работното място, както и поемаме осигуровките от гледна точка на работодателя.

Крайният срок за подаване на документите е 3 май и се надяваме наистина да има активни фирми, които да подават своите проекти.

Правим разяснителни кампании, могат да се задават пояснителни въпроси отново до 3 май. След крайния срок в рамките на два месеца ще оценим тези проекти, ще се пристъпи към сключване на договори и през есента се надяваме да започнем реално изпълнението на дейностите.

Наетите хора ще получават ли възнаграждение?
Не. Това са хора, които работят във фирмите. За нас е важно да подкрепим работодателите с допълнително финансиране да обичат персонала си. Това особено за по-малките фирми представлява глътка въздух, защото ги освобождава от оперативни разходи и могат да се повишат възнагражденията. Това е стимул и за хората, защото колкото по-квалифициран е един човек, добавената стойност от неговата производителност е много по-висока и съответно, се очаква ,че по този начин той ще получи по-висока заплата.