От 8 млн. души у нас, премиерът Сакскобургготски едвам намерил петима честни хора, които да назначи в новосъздадената комисия по сигурността на информацията. Ами да, би рекъл някой страничен наблюдател, то в тази полицейска държава (в близкото минало), малко са хората без досиета. Какво точно ни има обаче на нас - останалите 7 999 995 души, премиерът не пожела да уточни.

Освен това депутатът от ОДС Йордан Бакалов седмици наред чакал Симеон да му отговори, защо се е забавил толкова изборът на членове на комисията и дали те са били проверени според Закона за защита на класифицираната информация.

Дали човек вече може да се сърди на правителствения шеф?! Той дори от трибуната в пленарна зала демонстрира лингвистичен дискомфорт и вместо "класифицирана", каза "квалифицирана" информация.

Това, че Сакскобургготски едва е открил 5 души, които да работят със секретната информация, бе отбелязано от него с огорчение: "…тук ще споделя с вас личното ми огорчение, че в държавата с близо 8 милиона жители беше толкова трудно да се намерят петима души, които да съответстват на изискванията, които вие очаквате".

Друг е въпросът, че остана в тайна какви са били критериите, по които са избирани и оценявани тези петима души. Вчера на журналистите им се изприщиха езиците да питат дали новоназначените членове на комисията са проверени от Национална служба "Сигурност", но така и нито Митко Цонев, нито правителственият експерт знаели за подобна проверка.

Сред медиите обаче се говори, че нито един от петимата души на царя, които трябва да следят за изнасянето на държавна тайна, не е бил проверен от НСС.