С лишаване от свобода до една година или с пробация ще се наказва този, който с цел да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат поиска или получи имотна облага.

Това реши на днешното си заседание Народното събрание.

Криминалзирано е не само купуването, но и продажбата на гласове по време на избори.  

До момента в Наказателния кодекс беше записан затвор за купуване на гласове, но за първи път се записа като престъпление и продаването им.

Първоначално вносителят на промяната в Наказателния кодекс Павел Шопов от „Атака" предложи затвор до две години за онези, които взимат пари, за да гласуват на избори.

Вчера Мая Манолова от БСП изрази резерви дали тези санкции ще бъдат ефективни.
Според нея размерът на глобата също би следвало да се занижи, за да има по-голяма събираемост.

Манолова изказа и опасения, че заради санкциите двете страни - купувачите и продавачите на гласове - ще бъдат заинтересовани да се прикриват една друга, което ще затрудни доказването на покупко-продажбата на гласове.

Тя предложи санкцията за тези, които продават гласовете си да бъде пробация, а глобите да бъдат6 в размер на 100-1000 лв.