Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери по бюджетите на министерства и ведомства в общ размер на 11,260 млн. лева.

Средствата се предоставят за сметка на предвидените средства и са за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за тази година

Одобрените допълнителни разходи по бюджета на Министерски съвет, в размер 330 хил. лв, са за ремонт на част от помещенията в сградата на Софийската духовна семинария "Св. Иван Рилски". Предвидено е доизграждане на нов православен храм "Рождество Христово" в един от новите квартали на гр. Гоце Делчев, както и неотложен ремонт на сграда на Софийската св. митрополия, която е и паметник на културата.

Предоставените допълнителни средствата по бюджета на Министерството на културата са в размер на 1,5 млн. лв. Те се предоставят за неотложни ремонтни дейности на сградата на Народния театър "Иван Вазов".

От бюджета на Министерството на образованието и науката са предвидени допълнителни трансфери в размер на 2,8 млн. лв. За Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстю Сарафов" са предвидени 200 хил. лв. за наемане и приспособяване на помещения, необходими за учебната дейност на студентите. Към момента тече ремонт ремонтът на сградата. От бюджета на МОН са предвидени 2,6 млн. лв за Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" , за изграждане на студентско общежитие и ремонт на част от сградата.

1 млн. лв. по бюджета на Министерството на младежта и спорта са, за извършване на необходимите дейности за затревяване и осветление на стадион "Огоста" в гр. Монтана.

По бюджета на Министерството на отбраната се предоставят 5 млн. лв. за доставка на горива за нуждите на Българската армия.

На Комисията за защита на конкуренцията се осигуряват 130 хил. лева., за изплащане на парични задължения по предявени изпълнителни листове. Това са предявени пред КЗК суми и представляват изискуеми парични вземания срещу държавно учреждение по смисъла на чл. 519, ал. 2 от Гражданския процесуалния кодекс.

С постановлението се одобрява и допълнителен трансфер в размер на 500 хил. лв. за изграждане на Национален мултимедиен информационен център в сградата на Българската телеграфна агенция.